Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 28.2.2019

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Ma­sen­nus­lää­ke nor­ma­li­soi ma­sen­nus­po­ti­laan ai­vo­jen ta­paa kä­si­tel­lä tun­tei­ta

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, lääketiede

Masennuslääkkeiden vaikutusmekanismeja systeemitasolla ei tunneta vielä hyvin. Tiedetään, että ne voimistavat nopeasti positiivisen informaation prosessointia negatiiviseen verrattuna, mutta tämä vaikutus on osoitettu lähinnä terveillä koehenkilöillä ja yksinkertaisissa koeasetelmissa. Lue lisää

Väitöspäivä 1.3.2019
Tekijä: Emma Komulainen
Nimeke: Early effects of antidepressants on emotional processing

Au­tis­mi­kir­jon lap­sil­la haas­tei­ta ha­vai­ta tun­ne­ti­lo­ja pu­hees­ta

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, lääketiede

Puhujan tunnetilaa koskeva tieto välittyy puheen prosodian, eli intonaation, painotusten, rytmin ja äänensävyn vaihteluiden kautta. Prosodian havaitseminen ja ymmärtäminen ovat erittäin tärkeitä sosiaaliselle vuorovaikutukselle, ja näiden taitojen on havaittu olevan yhteydessä sosiaalisiin kykyihin läpi lapsuusiän. Lue lisää

Väitöspäivä 27.2.2019
Tekijä: Riikka Lindström
Nimeke: Neural and perceptual processing of emotional speech prosody in typically developed children and in children with autism spectrum disorder

Tinnituspotilas voi hyötyä aivojen magneettistimulaatiohoidosta

Väitöskirja, Turun yliopisto, lääketiede

Tinnitusta esiintyy 10–15 %:lla väestöstä, ja osalla potilaista siihen liittyy ahdistusta, masennusta ja univaikeuksia. Lue lisää

Väitöspäivä 1.3.2019
Tekijä: Hanna Sahlsten
Nimeke: Tinnitus – psychiatric comorbidity and treatment using transcranial magnetic stimulation (TMS)

Van­ki­las­sa teh­tä­vä so­si­aa­li­työ hel­pot­taa van­gin pa­laa­mis­ta yh­teis­kun­taan

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, sosiaalityö

Väitökirjassa kuvataan rikostaustaisten naisten yhteiskunnasta erottamisen ja takaisinliittymisen kokemuksia. Lue lisää

Väitöspäivä 8.3.2019
Tekijä: Ulla Salovaara
Nimeke: Rikoksista tuomitut naiset : yhteisöstä erottaminen ja takaisinliittymisen mahdollisuudet

Lääkärit suhtautuvat nettiterapiaan positiivisesti mutta varovaisesti

Oulun yliopiston uutinen 25.2.2019

Tiedot selviävät Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun vetämän monitieteisen ReDO-tutkimusprojektin toteuttamasta kyselystä, jossa selvitettiin lääkärien näkemyksiä nettiterapioiden käytöstä ja hyväksyttävyydestä sekä lääkärien niihin liittämiä hyötyjä ja huolenaiheita. Lue lisää

Huumeiden kokeilu ja käyttö yleistyvät edelleen

THL:n uutinen 25.2.2019

Yleisin suomalaisten käyttämä huume on kannabis. Kannabiskokeilut ovat nelinkertaistuneet vuoden 1992 kuudesta prosentista 24 prosenttiin vuonna 2018. Lue lisää