Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 28.3.2019

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Ko­ke­muk­set kuol­leen läs­nä­olos­ta il­men­tä­vät tun­ne­si­tei­den jat­ku­mis­ta su­rus­sa

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, uskontotiede

Tutkimuksen tuloksia peilataan väitöskirjassa Continuing Bonds -suruteoriaan, jossa vainajakokemukset ymmärretään osaksi suruprosessia ensisijaisesti sisäisinä representaatioina eli mielikuvina. Lue lisää

Väitöspäivä 29.3.2019
Tekijä: Markku Siltala
Nimeke: Jälleenkohtaamisia : Vainajakokemukset sekä niiden koetut vaikutukset käsityksiin elämästä ja kuolemasta

Kos­ke­tus li­sää hy­vin­voin­tia hoi­to­ko­dis­sa

Helsingin yliopiston uutinen 22.3.2019

Koskettaminen on osa kokonaisvaltaista kommunikaatiota. Koskettamalla osoitetaan ystävällisyyttä ja yhteisymmärrystä.  Lue lisää

Jo alle vuoden ikäinen lapsi tunnistaa kivun toisen ihmisen kasvoilla

Tampereen yliopiston uutinen 27.3.2019

Empatiakyky on keskeinen osa ihmisen psykologisia taitoja ja hyvinvointia, ja häiriöt sen kehityksessä on tärkeää havainnoida varhain. Lue lisää

Nuoret ja vähemmistöihin kuuluvat naiset kokevat yleisimmin seksuaalista häirintää ja vihapuhetta

THL:n uutinen 20.3.2019

Kokemukset myös näyttävät kasaantuvan eli vihapuhetta kokevat joutuvat muita useammin myös seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Tulokset perustuvat vuoden 2017 tasa-arvobarometrin aineistoon. Lue lisää

Kuntien ehkäisevä päihdetyö painottuu lapsiin ja nuoriin – aktiivista työtä ikäihmisten parissa vain joka viidennessä kunnassa

THL:n uutinen 28.3.2019

Ehkäisevä päihdetyö keskittyy usein alkoholiin, huumeisiin ja tupakkatuotteisiin: lääkkeiden väärinkäyttö ja erityisesti rahapelit ovat hieman harvemmin huomion kohteina. Lue lisää