Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 29.10.2018

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Rikoksestaan syyntakeettomana tuomitsematta jätetty oikeuspsykiatrinen potilas ja hänen hoitonsa

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, hoitotiede

Kehittämällä aktiivista tiedonkulkua ja traumaattisten kokemusten käsittelyä, lisäämällä hyväksyvää ja tuomitsematonta asennetta sekä kehittämällä rikoksen läpikäyntiä voidaan parantaa oikeuspsykiatrisen potilaan ja hänen vanhempiensa hoidon laatua. Lue lisää

Väitöspäivä 2.11.2018
Tekijä: Riitta Askola
Nimeke: Rikoksestaan syyntakeettomana tuomitsematta jätetty oikeuspsykiatrinen potilas ja hänen hoitonsa : Potilaan, vanhempien ja hoitajien näkökulmat

Vanhempien mielenterveyshäiriöt ovat yhteydessä nuoren työkyvyttömyyteen

THL:n uutinen 23.10.2018

Työterveyslaitos sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) selvittivät polkuja vanhempien mielenterveyshäiriöistä siihen, että lapsi saa työkyvyttömyysetuisuutta varhaisen masennus- tai ahdistuneisuushäiriön vuoksi. Lue lisää

Self-harm in a primary care cohort of older people: incidence, clinical management, and risk of suicide and other causes of death

The Lancet 15.10.2018

Self-harm is a major risk factor for suicide, with older adults (older than 65 years) having reportedly greater suicidal intent than any other age group. Read more

Musiik­ki­te­ra­pian tut­ki­mus voi aut­taa mil­joo­nia

Jyväskylän yliopiston uutinen 18.10.2018

Martin Hartmann kerää ja analysoi dataa musiikkiterapeutin ja masennusdiagnoosin saaneen asiakkaan välisistä istunnoista. Lue lisää

Luova maisema muutoksen ymmärtämisen kehyksenä

Väitöskirja, Turun yliopisto, maantiede

Tutkimuksessaan Nordström yhdistää maiseman käsitteen Badioun ja Deleuzen tulkintoihin tapahtumasta. Yhdistelmän kautta on mahdollista tarkastella, miten ihmisen moniaistinen näkeminen muuttuu suhteessa ympäristöön. Lue lisää

Väitöspäivä 23.10.2018
Tekijä: Pauliina Nordström
Nimeke: Creative landscapes : events at sites of encounter