Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 29.8.2019

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Opettajien tunteet ja uskomukset vaikuttavat myönteisen opettaja-oppilassuhteen rakentumiseen

Väitöskirja, Turun yliopisto, kasvatustiede

Tutkimuksessa tarkasteltiin opettajien tunnesäätelystrategioita ja suhteutettiin saatuja tuloksia oppilaiden havaintoihin opettajien tunnetiloista. Lue lisää  

Väitöspäivä 30.8.2019
Tekijä: Jingwen Jiang
Nimeke: Teachers’ emotions and beliefs: Intertwined with teachers’ support for students’ psychological needs

Opiskeluhyvinvointiin tulisi kiinnittää huomiota opettajaopintojen alusta lähtien

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede

Tutkimus osoitti, että opiskelijat ovat omaksuneet keinoja ja strategioita, joilla ehkäistä riskiä uupua opinnoissa erityisesti uupumusasteisen väsymyksen ja opintoihin liittyvän riittämättömyyden tunteen osalta. Lue lisää

Väitöspäivä 30.8.2019
Tekijä: Sanna Väisänen
Nimeke: Student teachers' study well-being in teacher education
How is it constructed and regulated during studies?

Tun­teet ovat tär­keitä työs­sä ja op­pi­mi­ses­sa

Jyväskylän yliopiston uutinen 27.8.2019

Suomen Akatemian rahoittama REAL-hanke tutkii työssä oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Lue lisää

Lapsi saa olla vihainen ja raivota - aina ei tarvitse olla iloinen

YLEn uutinen 27.8.2019

Vanhempi opettaa tunteiden voimakkuuden säätelyä. Rakentava tunteiden käsittely lisää asiantuntijoiden mielestä hyvinvointia ja menestystä. Lue lisää

Joka vii­des yh­dek­säs­luok­ka­lai­nen on yk­si­näi­nen

Jyväskylän yliopiston uutinen 20.8.2019

WHO-Koululaistutkimuksen mukaan yksinäisyys yleistyy yläkoulun aikana nuorten kasvaessa. Lue lisää

Kangasalla työtön voi saada psykiatrisen erikoissairaanhoitajan tukea

THLn uutinen 26.8.2019

Palvelu on osa osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilua, jossa kaupunki on mukana. Kokeilun vaikutusarviointi julkaistaan alkuvuonna 2020. Lue lisää