Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 29.9.2017

Koh­taa­mis­tai­dot ko­ros­tu­vat pe­rus­kou­lus­sa

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, kasvatustiede

Peruskoulun opettajat tarvitsevat paitsi vankkaa ammattitaitoa oppiaineiden opettamiseen ja vuorovaikutukseen, myös laaja-alaista ymmärrystä maailmantilasta ja kohtaamisten merkityksestä niin oppimiselle kuin ihmisenä kasvamiselle. Lue lisää

Väitöspäivä 6.10.2017

Tekijä: Johanna Lammi
Nimeke: Opettajuus yhtenäisen peruskoulun kontekstissa - etnografinen tapaustutkimus

Tutkimus mielenterveystaitojen itseopiskelusta käynnistyy Turussa

Turun yliopiston tiedote 27.9.2017

Tutkimuksessa selvitetään ohjelman käytön yhteyksiä osallistujien mielenterveyden lukutaitoon eli mielenterveystietoihin, -asenteisiin sekä kykyyn hakea apua mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa. Lue lisää

Psykoosia sairastaneet selviävät syövästä muita huonommin

THL:n uutinen 21.9.2017

Psykoosia tai päihdehäiriötä sairastavat henkilöt kuolevat syöpään useammin kuin muut samoja syöpiä sairastavat. Tämä selvisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Suomen Syöpärekisterin tutkimuksessa, joka rahoitettiin osittain Syöpäsäätiön apurahalla. Tutkimuksen ensimmäiset tulokset on nyt julkaistu British Journal of Psychiatry –lehdessä. Lue lisää

Tutkittua tietoa taiteen hyvinvointivaikutuksista

Turun AMK:n tiedote 6.9.2017

Eri tutkimuksissa taiteen on havaittu parantavan hoitotuloksia, vähentävän fyysisiä ja psykologisia oireita sekä vaikuttavan positiivisesti hoidon laatuun ja hoitohenkilökunnan työhyvinvointiin. Lue lisää

New tool identifies eight ways for local areas to prevent mental ill health

LSE News 30.8.2017

A newly launched modelling tool from Public Health England, developed in partnership with the London School of Economics and Political Science (LSE), identifies the most cost-effective programmes to help prevent mental ill health in local communities. Read more