Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 30.8.2018

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Las­ten ko­ke­ma lä­heis­vä­ki­val­ta dia­lo­gi­tut­ki­muk­sen kaut­ta ym­mär­ret­ty­nä

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, psykologia

Tutkimuksessa selvitetään, miten tieto syntyy dialogisissa prosesseissa, kun ollaan osallisia, selvitetään ja yritetään ymmärtää näitä tapahtumia. Lue lisää

Väitöspäivä 31.8.2018
Tekijä: Anna Flåm
Nimeke:  "I need your eyes to see myself” : on the inclusion of dialogues and an otherness of the other into psychology and clinical work : explored through studies of contexts where children live with violence in close relationships

Tunne-elämän ja käyttäytymisen kehityksen ongelmien tunnistaminen 1-2-vuotiailla lapsilla Pohjois-Suomessa

Väitöskirja, Oulun yliopisto, lastenpsykiatria

Pojilla on väitöksen mukaan tyttöjä enemmän tunne-elämän ja käyttäytymisen kehityksen pulmia jo alle kahden vuoden iässä ja että äitien ja isien havainnot lastensa tunne-elämän ja käyttäytymisen kehityksestä ja pulmista eroavat. Lue lisää

Väitöspäivä 7.9.2018
Tekijä: Jaana Alakortes
Nimeke: Social-emotional and behavioral development problems in 1 to 2-year-old children in Northern Finland : reports of mothers, fathers and healthcare professionals

Kohti kokonaisvaltaista työnohjauksen teoriaa

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, sosiaalipsykologia

Tutkija päättelee, että koska työnohjaustilanne lähtee aina liikkeelle ohjattavan ongelmalliseksi kokemasta työtilanteesta, juuri tuo kokemus on avainkysymys työnohjaajalle. Lue lisää

Väitöspäivä 1.9.2018
Tekijä: Leila Keski-Luopa
Nimeke: Kohti kokonaisvaltaista työnohjauksen teoriaa : Työnohjaus intersubjektiivisena kehitysprosessina

Raskausdiabetes voi altistaa synnytyksen jälkeisille masennusoireille

Itä-Suomen yliopiston uutinen 29.8.2018

Tutkimuksessa raskauden jälkeistä masennusoireilua havaittiin 16 prosentilla äideistä, joilla oli todettu raskausdiabetes. Lue lisää