Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 31.1.2019

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Haitalliset tulkintamallit itsestä ja ympäristöstä ovat yhteydessä masennuspotilaiden itsetuhoisiin ajatuksiin ja krooniseen masennukseen

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, psykologia

Mallien ajatellaan kehittyvän epäsuotuisten olosuhteiden seurauksena jo lapsuudessa ja nuoruudessa ja altistavan aikuisiän psyykkisille ongelmille. Lue lisää

Väitöspäivä 1.2.2019
Tekijä: Niko Flink
Nimeke: Early maladaptive schemas, chronic depression and suicidal ideation :
the role of maladaptive cognitive structures among patients with depression

Väi­tös­tut­ki­mus tuo li­sä­tie­toa it­se­mur­ha-aja­tus­ten ja te­ko­jen taus­tois­ta

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, lääketiede

Tutkimuksesta selviää, että tavallisesti hyvinvointiin viittaavat koulutukseen ja tulotasoon liittyvät tekijät saattavat jopa lisätä sairaalahoidossa olleiden masennuspotilaiden itsemurhariskiä. Lue lisää

Väitöspäivä 1.2.2019
Tekijä: Kari Aaltonen
Nimeke: Suicidal behavior in depressive or bipolar disorders

Pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen hyvinvointi : hypoteettinen malli

Väitöskirja, Oulun yliopisto, lääketiede

Tutkimukseen osallistujat olivat 13–16-vuotiaita Lapin maakunnassa asuvia nuoria tyttöjä. Lue lisää

Väitöspäivä 14.12.2018
Tekijä: Varpu Wiens
Nimeke Pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen hyvinvointi : hypoteettinen malli

Vanhempien mielenterveysongelmat lisäävät lapsen kiintymyssuhdehäiriön riskiä

Turun yliopiston uutinen 18.1.2019

Jälkeläisen riski saada lapsuuden reaktiivisen kiintymyssuhdehäiriön (RAD) diagnoosi on suurentunut, jos vanhemmilla on diagnosoitu mikä tahansa mielenterveyden häiriö. Lue lisää

Käy­tän­nön tuki vai­keis­sa ti­lan­teis­sa eh­käi­see ma­sen­nus­ta

Helsingin yliopiston uutinen 21.1.2019

Vähäinenkin tuki voi auttaa, kun se annetaan oikeaan aikaan. Lue lisää

Losing and Regaining Grip: Depression and Everyday Life

SAGE Journals 8.1.2019

Despite increased interest and research into personal accounts of depression, it has seldom been studied specifically from the point of view everyday life. Read more

The Economic Case for the Prevention of Mental Illness

Annual Review of Public Health 2.1.2019

Poor mental health has profound economic consequences. Read more

Formal Volunteer Activity and Psychological Flourishing in Scandinavia: Findings from Two Cross-sectional Rounds of the European Social Survey

SAGE Journals 22.11.2018

Studies have identified formal volunteer activity as having mental health benefits. Read more