Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 3.12.2020

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Lyhytkin hoito voi tuoda merkittävää helpotusta työuupumusoireisiin

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, psykologia

Työuupumuksesta kärsii noin joka neljäs suomalainen, ja lähes 60 % työikäisistä kokee sen merkittäväksi riskiksi työkykynsä säilymiselle. Lue lisää

Väitöspäivä 4.12.2020
Tekijä: Sanna Kinnunen
Nimeke: Mindfulness-, acceptance-, and value-based intervention for burnout : mechanisms of change and individual variation in outcomes

Ras­kau­den­ai­kai­nen unet­to­muus li­sää syn­ny­tyk­sen jäl­kei­sen ma­sen­nuk­sen ris­kiä

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, lääketiede

Äidin masennus puolestaan ennustaa leikki-ikäisen lapsen tunne-elämän oireita. Äitien masennusoireet pitäisi siksi havaita mieluiten jo raskausaikana ja hoitaa matalalla kynnyksellä.  Lue lisää

Väitöspäivä 27.11.2020
Tekijä: Johanna Pietikäinen
Nimeke: Sleeping problems during pregnancy, parental perinatal depressive symptoms and children’s emotional problems:Findings from the Child-Sleep and FinnBrain birth cohorts

Mielenterveyshäiriöiden ja taloudellisen toiminnan yhteydet

Väitöskirja, Turun yliopisto, taloustiede

Tutkimus tuottaa uutta tietoa muuttoliikkeen vaikutuksista pitkän aikavälin mielenterveyshäiriöihin sekä mielenterveyshäiriöiden yhteyksistä työmarkkinamenestykseen niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Lue lisää

Väitöspäivä 27.11.2020
Tekijä: Henri Salokangas
Nimeke: Essays on economics of mental health

Per­heen pie­ni­tu­loi­suus voi kas­vat­taa lap­sen ris­kiä sai­ras­tua myö­hem­min elä­mäs­sä mie­len­ter­veys­häi­riöi­hin

Helsingin yliopiston uutinen 20.11.2020

Tulokset lisäävät ymmärrystä siitä, miten lapsuuden sosioekonomiset erot vaikuttavat mielenterveyden häiriöiden kehittymiseen Pohjoismaissa. Lue lisää

Suicide Prevention Citizenship–Mentorship

Crisis 16.7.2020

Mentorship is a short-term investment but has great potential to generate long-term benefits for researchers, institutes, and the community. Read more

Self-compassion for anxiety and depression in young people

The Mental Elf 27.11.2020

Self-compassion has been defined by Kristen Neff (2003) as having a balanced and self-supportive approach in times of difficulty and remembering that going through difficulties is a part of the human experience. Read more