Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 31.8.2017

Uusi lähestymistapa auttaa tunnistamaan autismin kirjon lasten sosiaalisia taitoja

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, psykologia

Autismin kirjon oireyhtymää pidetään aivojen neurobiologisena kehityshäiriönä, joka vaikuttaa siihen, miten henkilö kommunikoi ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Kuitenkin autismin kirjon lasten toiminnan tarkastelu luonnollisissa vuorovaikutustilanteissa tuttujen vuorovaikutuskumppanien kanssa mahdollistaa lasten sosiaalisten taitojen tunnistamisen. Lue lisää

Väitöspäivä 8.9.2017
Tekijä: Katja Dindar
Nimeke: Researching social interaction in autism

Tarkkaavaisuuden jakaminen näkyy aivoissamme

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, lääketiede

Tuore väitöstutkimus selvittää, mitä aivoissa tapahtuu, kun useita tarkkaavaisuutta vaativia tehtäviä suoritetaan samanaikaisesti. Lue lisää

Väitöspäivä 4.9.2017
Tekijä: Emma Salo
Nimeke: Brain activity during selective and divided attention

Varhaista äitiyttä tulee suojella masennukselta

Väitöskirja, Turun yliopisto, lääketiede

Äidin raskaudenaikaiset masennusoireet lisäävät riskiä siihen, että hänen mielikuvansa vauvaan liittyen vääristyvät. Synnytyksenjälkeiset ja raskausajalta alkaneet pitkittyneet masennusoireet olivat tutkimuksen mukaan yhteydessä myös lyhyeen täysimetyksen kestoon. Lue lisää

Väitöspäivä: 25.8.2017
Tekijä: Sari Ahlqvist-Björkroth
Nimeke: Challenges for transition into early parenthood: Prenatal depressive symptoms, marital distress and premature birth of an infant

Lasten ahdistuneisuuden digitaalisen Huolet hallintaan -hoito-ohjelman tutkimus alkaa Turussa

Turun yliopiston uutinen 28.8.2017

Alkavana lukuvuonna osa Turun viides- ja kuudesluokkalaisista ja heidän vanhempansa pääsevät opettelemaan ahdistuksen ja pelkojen hallintaa netin ja puhelimen välityksellä. Lue lisää

Päihteiden sekakäyttö yleistyy - kansainvälinen tutkijakokous arvioi seurauksia

THL:n uutinen 21.8.2017

Tasaisesti yleistyvä päihteiden sekakäyttö on merkittävä haaste Suomessa. Kannabiksen käyttäjistä kolmasosa kertoo juovansa itsensä viikoittain humalaan. Lääkkeiden väärinkäyttäjistä 70 prosenttia käyttää myös laittomia huumausaineita. Lue lisää