Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 3.8.2017

Katsekontaktin vaikutus vireystilaan ja tarkkaavuuteen

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, psykologia

Tässä väitöskirjassa tarkasteltiin katsekontaktin vaikutuksia havaitsijaan mittaamalla kehollisia, autonomisen hermoston reaktioita. Tutkimuksessa osoitettiin, että suora katse saa havaitsijan vireystilan nousemaan. Katseen aikaansaama vireystilan nousu voi vaikuttaa henkilön kognitiiviseen suoriutumiseen. Väitöskirjassa osoitettiin myös, että suora katse ei kiinnitä autismikirjon lasten tarkkaavaisuutta tavanomaisella tavalla. Lue lisää

Väitöspäivä 4.8.2017
Tekijä: Terhi Helminen
Nimeke: The effect of eye contact on arousal and attention: A psychophysiological perspective

Projekti tutkii tunteita ja vuorovaikutusta työelämässä

Helsingin yliopiston tiedote 5.7.2017

Teknologinen kehitys muuttaa perustavanlaatuisesti toimintaympäristöä ja ihmisen roolia työssä. Kun kaikki mitä voidaan automatisoida, automatisoidaan, korostuu ihmisen työssä se, mihin kone ei pysty, sanoo uuden "Quantifying Human Experience for Increased Intelligence Within Work Teams and in the Customer Interface" -projektin johtaja, psykologi Katri Saarikivi.

Yksi kestävimmistä ihmisen tehtävistä työssä on vuorovaikutus toisten kanssa ja yksi tärkeimmistä työtaidoista on empatiakyky. Lue lisää