Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 4.6.2020

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Yh­tei­söl­li­syys syn­tyy yh­tei­sen hy­vän ta­voit­te­lus­ta

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, teologia

Eettisesti kestävä yhteisöllisyys vaatii, että yksilöillä on turvallinen olo ja että yhteisöä uskalletaan arvioida kriittisesti. Lue lisää

Väitöspäivä 4.6.2020
Tekijä: Taina Kalliokoski
Nimeke:The Boundaries of Communality from the Perspective of Collective Action and Basic Human Goods

Kuoleman tarkastelu tuo uusia näkökulmia sateenkaari-ihmisten elämään ja läheissuhteisiin

Väitöskirja, Turun yliopisto, sukupuolentutkimus

Väitöstutkimuksen pääaineisto koostui läheisensä kuoleman vuoksi menettäneiden sateenkaari-ihmisen haastatteluista ja kirjoituksista, joissa kerrottiin 1980–2010-luvuille sijoittuvista menetyksistä. Lue lisää

Väitöspäivä 5.6.2020
Tekijä: Varpu Alasuutari
Nimeke: Death at the End of the Rainbow: Rethinking Queer Kinship, Rituals of Remembrance and the Finnish Culture of Death

Aiempaa tiiviimpi yhdessäolo vaikuttaa eri tavoin perheiden hyvinvointiin

Turun yliopiston uutinen 3.6.2020

Hyvinvointiin liittyvää tutkimusta tarvitaan koronaepidemian ajalta, jotta tukea pystytään tarjoamaan sitä tarvitseville. Lue lisää

Ihmisten hyvinvoinnin tukeminen koronakriisin jälkeen edellyttää vankkaa tietopohjaa

THL:n uutinen 3.6.2020

Koronakriisi on tehnyt näkyväksi hyvinvointiyhteiskunnan pinnan alla olleita sosiaalisia ja muita jakolinjoja sekä puutteita palvelujen saatavuudessa. Lue lisää

Turvakotien asiakasmäärä jatkoi kasvuaan viime vuonna - moni asiakas on kokenut väkivaltaa pitkään

THL:n uutinen 1.6.2020

Keskeisin tekijä asiakasmäärän kasvussa on THL:n asiantuntijan mukaan palvelun parantunut saavutettavuus. Lue lisää