Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 5.12.2019

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Lastenpsykiatrisessa osastohoidossa olevat lapset kertoivat kiinnipitokokemuksistaan

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, hoitotiede

Väitös tutkii kiinnipitotilanteiden määriä ja syitä lastenpsykiatrisessa osastohoidossa sekä näihin tilanteisiin liittyvistä lasten kokemuksista ja vanhempien arvioista. Lue lisää

Väitöspäivä 13.12.2019
Tekijä: Kirsi Kauppila
Nimeke: Pakkotoimet lastenpsykiatrisessa osastohoidossa.  Rajoittamismenetelminä eristys- ja kiinnipitotilanteet.

Lastensuojelu edellyttää tulevaisuudessa suunnitellumpaa ammatillisen asiantuntijuuden kehittämistä työssä oppimalla

Väitöskirja, Turun yliopisto, kasvatustiede

Sosiaalityöntekijät kokivat työssään vaativiksi tilanteiksi erilaiset vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteet lasten vanhempien kanssa. Lue lisää

Väitöspäivä 14.12.2019
Tekijä: Ilkka Uusitalo
Nimeke: Työssä oppiminen lastensuojelun sosiaalityössä – reunaehtoja ja mahdollisuuksia ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle

Uusi toimintasuunnitelma antaa keinoja ehkäistä lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa

 THL:n uutinen 26.11.2019

Suunnitelma kattaa fyysisen ja henkisen väkivallan, seksuaaliväkivallan ja nettihäirinnän ehkäisyn eri kasvu- ja toimintaympäristöissä. Lue lisää

Vai­keuk­sis­sa ole­van nuo­ren tie ta­kai­sin yh­teis­kun­taan — osaa­va opet­ta­ja voi olla rat­kai­se­va apu

Helsingin yliopiston uutinen 26.11.2019

Nuoret tarvitsevat koulutusta ja mielenterveyden tukea, jotta he eivät päädy rikoksen tielle, erityispedagogiikan professori Joseph Gagnon toteaa. Lue lisää

Turvakodit tunnetaan hyvin – miehet hakeutuisivat turvakotiin huomattavasti naisia harvemmin

THL:N uutinen 28.11.2019

THL:n Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan 91 prosenttia vastaajista tuntee turvakotipalvelun. Lue lisää

Ri­kol­li­suus edel­lis­vuo­den ta­sol­la, var­kau­det vä­hen­ty­neet sel­väs­ti

Helsingin yliopiston uutinen 27.11.2019

Poliisin tietoon tulleen rikollisuuden taso on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut pääosin laskusuuntainen. Lue lisää