Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 6.6.2019

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Työuupuneiden työntekijöiden tuessa on kehitettävää työpaikoilla

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, terveystiede

Tavoitteena oli tutkittavien kokemusten perusteella kuvata sitä, miten työterveyshuolloissa ja työpaikoilla tuetaan työuupuneita työntekijöitä sairauspoissaolojen hallinnan ja työhön paluun tuen prosessissa, sekä tuen mahdollisia kehittämiskohteita. Lue lisää

Väitöspäivä 7.6.2019
Tekijä: Riitta Kärkkäinen
Nimeke: Absence management and return-to-work support in job burnout

”Hy­vät vi­bat” hel­pot­ta­vat kroo­nis­ta ki­pua

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, musiikkiterapia

Vibroakustista eli VA-hoitoa voidaan lempimusiikin ja VA-terapeutin avulla käyttää helpottamaan kipua ja ahdistusta, parantamaan mielialaa ja unen laatua. Lue lisää

Väitöspäivä 15.6.2019
Tekijä: Elsa Campbell
Nimeke: Vibroacoustic treatment and self-care for managing the chronic pain experience: An operational model

Mie­len­ter­vey­son­gel­mat ovat asunn­ot­to­mil­la huo­mat­ta­vas­ti ylei­sem­piä kuin muul­la väes­töl­lä

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, lääketiede

Kymmenen vuoden seurannan aikana noin puolet ensisuojassa yöpyneistä asunnottomista kuoli, mikä tarkoittaa noin viisinkertaista kuolemanriskiä verrokkiryhmään nähden. Lue lisää

Väitöspäivä 7.6.2019
Tekijä: Agnes Stenius-Ayoade
Nimeke: Housing, Health and service use of the Homeless in Helsinki, Finland

Mis­sä kul­ke­vat mie­len ter­vey­den ja sai­rau­den ra­jat?

Helsingin yliopiston uutinen 6.6.2019

Lähes kaikki suomalaiset ovat sitä mieltä, että skitsofrenia on sairaus ja että suru tai homoseksuaalisuus ei sitä ole. Sen sijaan mielipiteet eroavat suuresti siitä, ovatko alkoholismi, työuupumus ja huume- tai peliriippuvuus sairauksia. Lue lisää

Opettajan työn ydin on ymmärtää oppilasta ja oppimista

Helsingin yliopiston uutinen 28.5.2019

Oppimisen haasteet, monikulttuurisuus ja erilaiset opetusmenetelmät näkyvät kaikilla opettajankoulutuksen kursseilla, mutta muutamat kokonaisuudet painottavat aiheita erityisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi erityispedagogiikka, katsomusaineet ja kielet. Lue lisää