Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 7.11.2019

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Kou­lu­jen ka­pea kä­si­tys nor­maa­liu­des­ta voi ai­heut­taa syr­jin­tää ja kiusaa­mis­ta

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, kasvatustiede

Normaaliuteen pohjautuvia hierarkioita purkamalla päästään kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Lue lisää

Väitöspäivä 8.11.2019
Tekijä: Ina Juva
Nimeke: Who can be ‘normal’? Constructions of normality and processes of exclusion in two Finnish comprehensive schools

Sovittelun ja eheyttävän kohtaamisen taito on vapauttanut opettajat tukemaan oppilaiden omaa vastuunottoa ja sosiaalista kasvua

Väitöskirja, Lapin yliopisto, kasvatustiede

Menetelmä on vapauttanut peruskoulun henkilöstön tukemaan myös kiusaamistilanteissa oppilaiden omaa vastuunottoa ja käytöksen muutosta, syyllisten etsimisen ja vastakkainasettelun sijaan. Lue lisää

Väitöspäivä 8.11.2019
Tekijä: Maija Gellin
Nimeke: Restoratiivinen lähestymistapa ja sovittelu peruskoulukontekstissa : kohti eheyttävän kohtaamisen toimintakulttuuria

Uusi filosofinen teoria tarjoaa tuoreita näkökulmia konfliktinratkaisuun

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, filosofia

Tutkimusprosessissa ja lopputuloksessa ratkaisevaa oli tutkimuksen läheinen yhteys käytäntöön, kuten autismin kirjon häiriöihin. Lue lisää

Väitöspäivä 8.11.2019
Tekijä: Crister Nyberg
Nimeke: Philosophical Investigations on Fiction and Communication : New Insights into Understanding, Learning and Communication

Psy­koo­si­sai­raus aset­taa eri­tyi­siä haas­tei­ta ras­kau­del­le ja van­hem­muu­del­le

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, lääketiede

Skitsofreniaa sairastavien naisten raskauteen ja äitiyteen liittyy erityisiä haasteita, ja heille tulisi tarjota kohdennettuja palveluja aina perhesuunnittelusta ja elämäntapaohjauksesta vanhemmuuden tukemiseen asti. Lue lisää

Väitöspäivä 8.11.2019
Tekijä: Laura Simoila
Nimeke: Reproductive health among finnish women with schizophrenia or schizoaffective disorder

Sijoitetut lapset tarvitsevat pitkäaikaista tukea koulutukseen ja työelämään – uusi tutkimus tunnistaa erilaiset urapolut

THL:n uutinen 6.10.2019

Tämä kertoo siitä, kuinka tärkeää on tunnistaa eniten tukea tarvitsevat nuoret hyvissä ajoin. Lue lisää

Työkyvyttömyys aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja mielenterveyden häiriöt ovat edelleen nousussa

TTL:n uutinen 29.10.2019

Mielenterveyden häiriöt ovat tällä hetkellä suurin ryhmä Kelan korvaamissa sairauspäivärahoissa. Lue lisää

Parental Depression and Family Health and Wellness: What Clinicians Can Do and Reflections on Opportunities for the Future

JAACAP 19.2.2019

This article highlights an evidence-informed approach for clinicians dealing with parents who are depressed in different settings, addressing when a parent presents with depression, and when parental depression is encountered in treating a child with behavior health concerns. Read more