Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 7.5.2020

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Yh­teis­kun­nal­li­nen eriar­voi­suus luo haas­tei­ta maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sil­le per­heil­le hei­dän su­ku­pol­vi­suh­teis­saan

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, valtiotiede

Perheiden luokkaistuneet, sukupuolittuneet ja siirtolaisuuteen liittyvät eroavaisuudet vaikuttavat sukupolvisuhteiden muotoutumiseen. Lue lisää

Väitöspäivä 6.5.2020
Tekijä: Zeinab Karimi
Nimeke:  Locating respectability - Rethinking intergenerational relationships in Iranian families living in Finland

Per­soo­nal­li­suu­del­taan sa­man­kal­tai­set ryh­mäy­ty­vät kes­ke­nään

Helsingin yliopiston uutinen 6.5.2020

Naisilla erityisesti neuroottisuuden ja miehillä tunnollisuuden persoonallisuuspiirteet ennustivat ystävyyssuhteiden syntyä ja ryhmääntymisen onnistumista.  Lue lisää

Moninaiset äidit – tutkimukset laajentavat kuvaa äitiydestä

Jyväskylän yliopiston uutinen 6.5.2020

Tutkimuksen osoittavat, että äitiyteen liittyy normeja ja vaatimuksia, huonoa omaatuntoa, moralisointia ulkopuolisilta ja myös paljon myönteisiä kokemuksia. Lue lisää

Päihdepalvelut tuovat säästöjä alkoholiongelmaisten hoitoon

Itä-Suomen yliopiston uutinen 6.5.2020

Siun soten alueella tehdyn tutkimuksen mukaan päihdepalvelujen saaminen pienentää sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksia ja kuolemanriskiä alkoholiongelmaisilla henkilöillä. Lue lisää

Opioidit yleisin ongelmapäihde huumehoidon asiakkailla

THL:n uutinen 7.5.2020

Tavallisimmin käytetty opioidi oli korvaushoitolääkkeenäkin käytetty buprenorfiini. Lue lisää

Olet­ko ilta- tai aa­mu­virk­ku – osal­lis­tu tut­ki­muk­seen!

Helsingin yliopiston uutinen 29.4.2020

Helsingin yliopistossa on alkamassa tutkimus, jossa selvitetään etätyön vaikutuksia luonnolliseen uni-valverytmiin. Lue lisää

Koronan vaikutukset yhteiskuntaan ja palveluihin

THL:n uutinen 24.4.2020

THL on julkaissut 24.4.2020 ensimmäisen vaikutusarvion koronaepidemian vaikutuksista sote-palveluihin ja kansantalouteen. Lue lisää