Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 7.6.2018

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Kulttuuri ja trauma

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, psykologia

Suomessa mielenterveyshoidon kehittämisen haasteita tuottavat tänä päivänä erityisesti ne palveluja tarvitsevat ihmiset, jotka eivät edusta kantaväestöä. Lue lisää

Väitöspäivä 15.6.2018
Tekijä: Carla Schubert
Nimeke: Culture and Trauma : Cultural factors in mental health, psychotherapy and help-seeking

Au­tis­mi­kir­jon häi­riöis­sä psy­kiat­ris­ten oi­rei­den tun­nis­ta­mi­nen on tär­ke­ää

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, lääketiede

Tutkimuksen mukaan autismikirjon häiriö -diagnoosin saaneilla lapsilla ja nuorilla on paljon psykiatrisia oireita. Lue lisää

Väitöspäivä 7.6.2018
Tekijä: Outi Reinvall
Nimeke: Neurocognitive functioning and psychiatric symptoms in children and adolescents with higher functioning autism spectrum disorders

Vuorovaikutusosaamisen yhteisyys työelämän tiimeissä

Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, viestintä

Tutkimuksesta selviää, millaisia yhteisiä käsityksiä tiimeissä on vuorovaikutusosaamisesta, miten näitä merkityksiä rakennetaan ja hyödynnetään sekä sitä, miten ne muuttuvat ajan myötä. Lue lisää

Väitöspäivä 16.6.2018
Tekijä: Tessa Horila
Nimeke: Vuorovaikutusosaamisen yhteisyys työelämän tiimeissä

Al­ko­ho­lin­käy­tön neu­von­nas­sa mo­ti­voi­va vuo­ro­vai­ku­tus nousee kul­ma­ki­vek­si

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, sosiaalipsykologia

Alkoholinkäytön ottaminen puheeksi nostaa esiin asiakassuhdetta uhkaavia ja tukevia piirteitä. Lue lisää

Väitöspäivä 25.5.2018
Tekijä: Elina Renko
Nimeke: Pyhä toimijuus : Miten sosiaalityön asiakkaat ja ammattilaiset asennoituvat alkoholinkäytön puheeksiottoon ja käyttöön liittyvään neuvontaan?

Adoptoidut nuoret ja heidän perheensä tarvitsevat monenlaista tukea

THL:n uutinen 6.6.2018

Adoptoiduilla nuorilla voi esiintyä ongelmia, joista voi olla pitkäkestoista haittaa nuoren hyvinvoinnille. Tällaisia ovat vaikeudet osallisuudessa, perhesuhteissa ja kasvuympäristön turvallisuudessa. Lue lisää