Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 8.4.2021

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Verkkopohjaisia menetelmiä voidaan hyödyntää mielenterveystyössä

Väitöskirja, Turun yliopisto, hoitotiede

Menetelmät soveltuvat myös vakavia mielenterveyshäiriöitä sairastavien ja heidän läheistensä tukemiseen. Lue lisää

Väitöspäivä 26.3.2021
Tekijä: Anna Laine
Nimeke: Evaluation of web-based psychoeducation interventions related to schizophrenia spectrum disorders

Ma­sen­nus vai­kut­taa nä­kö­ha­vain­toi­hin

Helsingin yliopiston uutinen 29.3.2021

Tutkimus vahvisti, että masentuneilla näköhavaintojen käsittelyssä tapahtuu muutoksia, jotka todennäköisesti liittyvät aivokuoren tiedonkäsittelyyn. Lue lisää

Autismikirjon lapset kokevat itsensä usein yksinäisiksi

Itä-Suomen yliopiston uutinen 31.3.2021

PEICAS-hankkeessa tutkitaan parhaillaan autismikirjon lasten vuorovaikutusta kaikille yhteisissä yleisopetuksen luokissa. Lue lisää

Au­tis­mi­kir­jon kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen työl­lis­ty­mis­nä­ky­mät heik­ko­ja 

Helsingin yliopiston uutinen 29.3.2021

Euroopassa 84–90 prosenttia autismikirjon aikuisista ei ole kokopäiväisesti työelämässä, ja työelämässä olevista suurin osa työskentelee koulutustaan vastaamattomissa matalapalkkaisissa työtehtävissä. Lue lisää

Suicidal behavior in individuals accused or convicted of child sex abuse or indecent image offenses

Suicide and Life-Threatening Behavior 3.4.2021

An emerging body of research indicates that child sex abuse (CSA) offenders are at high risk of suicide when their offenses come to light and that those accused of accessing indecent images of children (IIOC) are at particular risk. Read more

Understanding atypical social reward anticipation in psychopathology

The Mental Elf 6.4.2021

Research on this topic has often focused on finding behavioural and neurobiological similarities and differences between social reward and other types of motivational factors. Read more