Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 9.11.2017

Lastensuojelun asiakirjat vanhempien näkökulmasta

Väitöskirja, Tampereen yliopisto, sosiaalityö

Tutkimustulokset tuovat esiin, että dokumentoitaessa vanhempien tarinat omasta ja lastensa elämästä muunnetaan kielellisesti ja käsitteellisesti palvelemaan lastensuojelutyön toteuttamista. Lue lisää

Väitöspäivä 18.11.2017
Tekijä: Tarja Vierula
Nimeke: Lastensuojelun asiakirjat vanhempien näkökulmasta

Il­ta­päi­vä­leh­dis­sä ko­ros­te­taan nais­ten omaa ak­tii­vi­suut­ta vä­ki­val­ta­ri­kok­sis­sa

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, valtiotiede

Väitöskirjassa analysoitiin suomalaisten iltapäivälehtien tapoja kuvata naisia väkivaltarikosten tekijöinä ja toisaalta vankilatuomiota väkivaltarikosten vuoksi suorittavien naisten kuvauksia itsestään suhteessa väkivaltaan. Lue lisää

Väitöspäivä 10.11.2017
Tekijä: Satu Venäläinen
Nimeke: Women as perpetrators of violence: Meanings of gender and violence in the tabloid press and in the narratives of women imprisoned for violent crimes

Pa­ri­suh­teen yh­tei­sym­mär­rys löy­tyy vie­raal­la­kin kie­lel­lä

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, kielitiede

Usein ajatellaan, että kunhan puolisot oppivat puhumaan toistensa äidinkieliä, jompi kumpi niistä valitaan suhteen pääkieleksi. Mutta kun on tottunut puhumaan tiettyä kieltä puolisonsa kanssa, sitä on vaikea muuttaa. Lue lisää

Väitöspäivä 10.11.2017
Tekijä: Kaisa Pietikäinen
Nimeke: English as a Lingua Franca in Intercultural Relationships : Interaction, Identity, and Multilingual Practices of ELF Couples

Painajaiset voivat olla merkki psyykkisestä kuormituksesta

Väitöskirja, Turun yliopisto, psykologia

Painajaiset ovat voimakkaita epämiellyttäviä tunteita sisältäviä unia. Ne voivat olla niin pelottavia, että ne jopa herättävät nukkujan. Väitöksessä tutkittiin painajaisten yleisyyttä, riskitekijöitä sekä seurauksia suomalaisilla aikuisilla. Lue lisää

Väitöspäivä 4.11.2017
Tekijä: Nils Sandman
Nimeke: Nightmares : Epidemiological Studies of Subjective Experiences

Val­tio edis­tä­nyt ak­tii­vi­ses­ti ra­ha­pe­laa­mis­ta

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, talous- ja sosiaalihistoria

Suomen valtiolla on ollut ainutlaatuinen rooli rahapelaamisen kesyttämisessä: Rahapelaamisesta tuli hyvän kansalaisen ja kuluttajan symboli valtion aktiivisesti edistäessä sitä erityisesti loton tehtyä läpimurron 1970-luvulla.
Lue lisää

Väitöspäivä 18.10.2017
Tekijä: Riitta Matilainen
Nimeke: Production and consumption of recreational gambling in twentieth-century Finland

Äitiys muut­taa nais­ten ar­vo­ja pe­rin­tei­sem­mik­si

Helsingin yliopiston tiedote 3.11.2017

Perinteiset arvot tulevat naisille tärkeiksi, kun he saavat lapsia. Miesten arvomaailma sen sijaan ei muutu isyyden myötä. Tämän takia uudet vanhemmat voivat arvojen osalta liukua erilleen toisistaan. Lue lisää

”Miltä raiskaus tuntui” voi kysymyksenä lamauttaa turvapaikanhakijan

HS 5.11.2017

Laura Tarvainen työskenteli aiemmin Maahanmuuttovirastossa ja Pakolaisneuvonnassa. Hän huomasi turvapaikkajärjestelmässä epäkohtia, jotka alkoivat häiritä. Lue lisää