Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 9.4.2020

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Fik­tio auttaa ym­mär­tä­mään sär­ky­nyt­tä miel­tä

Väitöskirja, Helsingin yliopisto, kirjallisuudentutkimus

Tutkimuksessa tarkasteltiin neljää suomalaista modernistista teosta, jotka ovat minämuodossa kerrottuja tarinoita mielen särkymisestä. Lue lisää

Väitöspäivä 28.2.2020
Tekijä: Anna Ovaska
Nimeke: Fictions of Madness : Shattering Minds and Worlds in Modernist Finnish Literature

Pa­ri­suh­teen päät­ty­mi­nen pi­täi­si huo­mioi­da ter­vey­den­huol­los­sa

Helsingin yliopiston uutinen 3.4.2020

Riski kuolla itsemurhaan tai alkoholiperäisiin syihin on koholla, kun avio- tai avoliitto on päättynyt eroon. Lue lisää

It­se­mur­hien mää­rä vä­he­ni Suo­mes­sa — mikä on vai­kut­ta­nut hy­vään ke­hi­tyk­seen?

Helsingin yliopiston uutinen 30.3.2020

Masennuksen entistä parempi hoito on yksi tekijä itsemurhatilaston kaunistumisessa. Lue lisää

Syö­mis­häi­riöi­den hoi­to kai­paa uusia me­ne­tel­miä

Helsingin yliopiston uutinen 30.3.2020

Syömishäiriöt ovat vakavia sairauksia, joita on tutkittu melko vähän verrattuna muihin mielenterveyden ongelmiin. Lue lisää