Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 9.5.2019

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Ääni ja kosketus viestivät vauvan aivoille tunteita

Väitöskirja, Turun yliopisto, psykiatria

Vielä ei kuitenkaan tiedetä, miten lapsi rekisteröi nämä viestit. Ei ole myöskään selvää, vaikuttaako äidin raskaudenaikainen ahdistus siihen, miten lapsi käsittelee tunteita syntymänsä jälkeen. Lue lisää

Väitöspäivä 18.5.2019
Tekijä: Maria Ambika
Nimeke: Emotional speech and affective touch processing in children less than 2 years of age

Psy­koo­siin sai­ras­tu­mi­sen en­nus­mer­kit voi­vat olla eri­lai­set nuo­ril­la ja kes­ki-ikäi­sil­lä

Nuoria koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että psykoosiin sairastumista voivat edeltää lievemmät psykoottisenkaltaiset oireet. Lue lisää

Väitöspäivä 2.5.2019
Tekijä: Annamaria Wikström
Nimeke: Cognitive performance and clinical features in adults with vulnerability to psychosis

Koulutuksesta ja työstä syrjään jäävä nuori kaipaa kohtaamista ja kuulumista yhteisöön

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, kasvatussosiologia

Tutkimuksen tuloksissa korostuu nuoren lähiverkoston, yhteisöjen sekä luottamussuhteiden merkitys elämän erilaisissa siirtymäkohdissa. Lue lisää

Väitöspäivä 3.5.2019
Tekijä: Sanna Toiviainen
Nimeke: Suhteisia elämänpolkuja – yksilöllistä elämänhallintaa. Koulutuksen ja työn marginaalissa olevien nuorten toimijuus ja ohjaus

Mil­lais­ta on so­si­aa­li­ses­ti kes­tä­vä ke­hi­tys?

Helsingin yliopiston uutinen 7.5.2019

Kestävää kehitystä voi tutkia myös sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Niin tekee kansatieteilijä ja kaupunkikulttuurintutkija Helsingin Kalliossa. Lue lisää

Psykoosi ja hoitotyösensitiivinen laatu mukaan kansallisten laaturekisterien pilottihankkeeseen

THL:n uutinen 8.5.2019

Psykoosin saaminen mukaan laaturekisterihankkeeseen on hyvin merkittävää. Pilottirekisterin avulla on mahdollista selvittää, miten potilaita hoidetaan eri yksiköissä ja miten psykiatrisen hoidon laatua voidaan kehittää kansallisesti. Lue lisää