Hyvää mieltä yhdessä alakoulujen henkilöstölle


Mielenterveys on elämäniloa! Koulun arjessa on lukemattomia hetkiä, joissa voidaan harjoitella, oivaltaa ja oppia mielenterveyttä ja hyvinvointia vahvistavia taitoja. Hyvää mieltä yhdessä -koulutus ja -aineisto antavat innostavia ideoita ja konkreettisia työkaluja alakoululaisen mielenterveyden edistämiseen. Koulutus perehdyttää vuoden 2014 POPS:n mukaiseen mielenterveystaitojen opetukseen sekä tarjoaa välineitä yhteisölliseen oppilashuoltoon.

Hyvää mieltä yhdessä -koulutusesite

Koulutuksen tavoitteet

  • saada osaamista lasten mielenterveyden vahvistamiseen ja edistämiseen koulussa ja yhteistyössä vanhempien kanssa
  • saada työkaluja vuonna 2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman sisältöjen toteutukseen mielenterveyden alueella
  • tutustua mielenterveystaitojen opetusmateriaaliin ja harjoituksiin toiminnallisten työpajojen kautta
  • saada ideoita yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen (lähtökohtana oppilas- ja opiskelijahuoltolaki)

Koulutuksia on kaksi, peruskoulutus (6 h) ja tiiviskurssi (3 h)

Peruskoulutuksen (6 h) hinnat:

max. 35 henkilöä 1300 e + mahdolliset kouluttajan matka- ja majoituskulut

36-70 henkilöä 2000 e + mahdolliset kouluttajan matka- ja majoituskulut

71-100 henkilöä 2500 e + mahdolliset kouluttajan matka- ja majoituskulut

Peruskoulutuksen esimerkkiohjelma

 

Tiiviskurssin (3 h) hinnat:

max. 35 henkilöä 650 e + mahdolliset kouluttajan matka- ja majoituskulut

36-70 henkilöä 1000 e + mahdolliset kouluttajan matka- ja majoituskulut

71-100 henkilöä 1250 e + mahdolliset kouluttajan matka- ja majoituskulut

Tiiviskurssin esimerkkiohjelma

 

Etäkoulutus (2 h) 450 e. Kysy lisää!

 

Jokainen oppilas- ja kasvatusalan sekä oppilashuollon henkilöstöön kuuluva saa maksutta Hyvää mieltä yhdessä -käsikirjan 14 e / kpl ja tunne- ja kaveritaitokortit 7 e / kpl

Katso myös Materiaalia alakouluihin

Tilaa koulutus!

 

 

 
Yhteystiedot

Tuomas Katila
Koulutuskoordinaattori
Varhaiskasvatuksen ja koulutyön yksikkö

+358 40 627 6561Maistraatinportti 4 A, 7 krs, 00240 Helsinki