Mielenterveyden edistämisen koulutukset, nuorisotyö


Koulutusta nuorten mielenterveyden edistämiseen

Osaamiskeskus Vahvistamo tarjoaa mielenterveyden edistämisen sekä ehkäisevän päihde- ja pelihaittatyön osaamista nuorisoalan työntekijöille ja innostaa osallistamaan nuoren osaksi oman hyvinvointinsa vahvistamista. Panostamalla mielenterveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen ehkäistään sekä mielenterveyden ongelmia että päihde- ja pelihaittoja.

Vahvistamo tarjoaa koulutusta ja yhteistyöverkostoja kaikille nuorisotyön kentällä toimiville ammattilaisille, kuten nuorisotaloille, etsivään työhön, erityisnuorisotyöhön, työpajoille ja verkko-nuorisotyöhön. Osaamiskeskus tekee yhteistyötä järjestöjen, kuntien, oppilaitosten sekä muiden osaamiskeskusten kanssa.

Osaamiskeskus Vahvistamoon kuuluvat Suomen Mielenterveysseura, EHYT ry ja Nuorten mielenterveysseura Yeesi.

Osaamiskeskus Vahvistamon tilattavat koulutukset löydät täältä:
https://vahvistamo.fi/koulutukset/

Osaamiskeskus Vahvistamon koulutuskalenterin löydät täältä:
https://vahvistamo.fi/tapahtumat/

 

KEVÄÄN 2019 KOULUTUSTEN ESITTELY:

Mielenterveys voimaksi -koulutus

Miten nuorten mielenterveyttä edistetään? Mitä ovat mielenterveystaidot ja miten niitä voidaan vahvistaa?
Mielenterveys voimaksi koulutuksessa avataan mielenterveyden edistämisen käsitettä voimavarana ja elämäntaitona. Koulutuksessa avataan niitä mahdollisuuksia ja tapoja, miten nuoren kanssa työskentelevä ammattilainen voi omassa työssään edistää nuoren mielenterveyttä. Mielenterveyden vahvistamisen kannalta keskeistä on muun muassa ryhmäytyminen ja kaveritaidot samoin kuin itsetunnon tukeminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen, suruista selviytyminen sekä tunnetaidot. Koulutus koostuu luento-osuuksista, keskusteluista ja toiminnallisista harjoitteista.
Jokainen osallistuja saa mukaansa koulutuksesta mukaansa kattavan materiaalipaketin.

Kenelle: Koulutus on avoin kaikille nuorisoalan ammattilaisille  
Koulutuspäivän kesto: n. 7 h sisältäen tunnin lounastauon (omakustanteinen)
Osallistujien määrä koulutuksessa: 25 henkilöä
Hinta: Koulutus on maksuton
Koulutustilaukset: https://vahvistamo.fi/tilaa-koulutus/
 

KEVÄÄN KOULUTUKSET:

31.1. Helsinki
12.2. Joensuu (koulutus on täynnä)
5.3. Paimio (koulutus on täynnä)

Koulutusten ilmoittautumiset: https://vahvistamo.fi/tapahtumat/

Mielenterveys voimaksi koulunuorisotyöhön -koulutukset, kevät 2019

Kouluissa tehtävä nuorisotyö on tärkeässä roolissa nuorten mielenterveyden ja mielenterveystaitojen vahvistajana.
Miten nuorisotyöntekijä voi vahvistaa oppilaiden hyvinvoinnin taitoja? Millainen voimavara nuorisotyö on mielenterveyden edistäjänä kouluissa? Mitä mielenterveys on voimavarana ja elämäntaitona? Millaisia yhteistyön mahdollisuuksia mielenterveyden edistäminen tuo nuorisotyön, opettajien ja oppilashuollon työhön?

Mielenterveyden vahvistamisen kannalta keskeistä on muun muassa ryhmäytyminen ja kaveritaidot samoin kuin itsetunnon tukeminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen ja arvostaminen sekä tunnetaidot yhteiskunnan rakenteita unohtamatta.

Koulutuspäivä on yhdistelmä mielenterveyden edistämisen luentoa, keskustelua, ideointia ja mielen hyvinvoinnin vahvistamisen toiminnallisia teemapisteitä. Osallistujat saavat koulutuksesta mielenterveyden edistämisen materiaalipaketin itselleen.

Näkökulma: Nuorisotyö kouluissa
Kenelle: Koulutus on suunnattu erityisesti koulunuorisotyöntekijöille. Koulutukseen ovat tervetulleita myös koulun opettajat ja oppilashuolto.
Koulutuspäivän kesto: 7 h sisältäen tunnin lounastauon (omakustanteinen).
Osallistujien määrä koulutuksessa: 30 henkilöä
Hinta: Koulutus on maksuton
Koulutustilaukset: https://vahvistamo.fi/tilaa-koulutus/

KEVÄÄN 2019 alueelliset koulutukset:

5.2.                Järvenpää
13.2.              Kajaani
18.2.              Lahti
20.3.              Kouvola

 

Maahanmuuttajataustaisten nuorten mielenterveyden edistäminen ja Nuori ja kriisit -koulutus

Miten nuorisotyön ammattilainen voi vahvistaa maanhanmuuttajataustaisen nuoren hyvinvoinnin taitoja sekä tukea hänen mielenterveyden edistymistä? Miten nuorten kanssa työskennellessä voidaan vahvistaa maahanmuuttanuoren kokemusta siitä, että hän kuuluu osaksi muuta ryhmää. Entä mitä on hyvä tietää nuorten kriiseista ja nuoren kohtaamisesta. Millaista tukea nuori tarvitsee ja miten ottaa puheeksi haastavia tilanteita?

Koulutuspäivässä aamupäivällä keskitytään maahanmuuttajatustaisen nuoren mielenterveyden edistämisen teemoihin luennon, keskustelujen sekä toiminnallisten harjoitteiden kautta. Iltapäivän osiossa käsitellään nuori ja kriisit –teemaa.

Kenelle: Koulutus on avoin kaikille nuorisotyön ammattilaisille
Koulutuspäivän kesto: 7 h sisältäen tunnin lounastauon (omakustanteinen)
Osallistujien määrä koulutuksessa: 50 henkilöä
 

KEVÄÄN 2019 KOULUTUKSET:

19.3. Varkaus

Koulutuksen ilmoittautumiset: https://vahvistamo.fi/tapahtumat/

 

Maahanmuuttajataustaisten nuorten mielenterveyden edistäminen

Koulutuksessa käsitellään sitä, miten nuorten kanssa toimiva ammattilainen voi kohdata maahanmuuttajataustaista nuorta omassa työssään siten, että se tukee hänen mielenterveyden edistymistä ja kokemusta siitä, että on osa tätä yhteiskuntaa. Koulutus koostuu luennoinnista, keskustelusta, toiminnallisista harjoitteista ja työvälineiden esittelystä.

Kenelle: Koulutus on avoin kaikille nuorisotyöntekijöille, etsiville nuorisotyöntekijöille ja nuorten työpajoilla työskenteleville.
Koulutuspäivän kesto: 3 h
Osallistujien määrä koulutuksessa: 25
Koulutustilaukset: https://vahvistamo.fi/tilaa-koulutus/

 

Kursen Psykisk hälsa som livskraft, ungdomsarbete

Under kursen får du egna exemplar av handboken, bildkorten och verktygen som ingår i materialet Psykisk hälsa som livskraft inom ungdomsarbetet. Kursen är två dagar lång och avgiftsfri. Kaffe ingår i kursen, lunchen betalar deltagarna själva. Kurserna har plats för 50 deltagare.

Den första dagen innehåller föreläsningar, diskussioner och övningar med psykisk hälsa som teman. Under den andra dagen sätter vi oss närmare in i handboken Psykisk hälsa som livskraft och arbetar i verkstäder.

Kursmål

 • att diskutera psykisk hälsa som resurs och levnadskonst
 • att åskådliggöra färdigheter inom psykisk hälsa som en del av arbetet med ungdomarna
 • att yrkesmässigt stärka ungdomsarbetaren och stödja arbetshälsan

Deltagare

Kursen är avsedd för yrkesmänniskor inom ungdomsarbetet: ungdomsgårdar, uppsökande arbete, special- och familjeungdomsarbete, verkstäder, ungdomsarbete på internet, ungdomsarbete inom församlingar, idrottsföreningsverksamhet samt äventyrspedagogik och lägerverksamhet.

Tyvärr kan vi för närvarande inte erbjuda utbildning för studerande eller frivilliga inom fältet för ungdomsarbete, men i framtiden kommer vi att försöka ordna kurser också för dessa målgrupper. Dessutom samarbetar vi med läroanstalterna för att inkludera innehåll som främjar den psykiska hälsan i läroanstalternas utbildningsstrukturer.

Kursteman

Under kursen behandlas bland annat följande teman:

 • På vilket sätt utgör psykisk hälsa en resurs för alla?
 • Vilken betydelse har känslor och emotionella färdigheter för ungdomars psykiska hälsa? Och vilken betydelse har de i arbetet med ungdomar? Hur kan man stärka ungdomars emotionella färdigheter?
 • Hur ska man bemöta en ung person som sörjer eller genomgår en kris? Hur kan jag se till att den unga får den hjälp hen behöver, utan att lämna hen ensam?
 • Vilka slags färdigheter har den unga i fråga om vänskapsrelationer och hur skulle man kunna stärka färdigheterna?
 • Hur stärker jag den ungas självkänsla och ger hen handledning i att hitta sina styrkor och resurser?
 • Hur kan jag i mitt arbete uppmuntra ett bestämt uppförande?
 • På vilket sätt kan man diskutera värderingar och attityder? Vilken betydelse har de för den psykiska hälsan?
 • Hur kan jag stå vid den ungas sida när hen upplever en besvikelse eller tvingas avstå från något viktigt?Yhteystiedot

Marja Snellman-Aittola
Asiantuntijakoordinaattori, Nuorisoalan Osaamiskeskus Vahvistamo, vahvistamo.fi

+358 40 1905 493Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki