Vahvista hyvää oloa arjessa

Mielenterveyden ensiapu -koulutuskokonaisuuksien projektipäällikkö, psykoterapeutti Ritva Karila-Hietala kertoo, kuinka pitää huolta omasta ja toistemme mielestä arjessa.

Mikä on tärkeintä mielenterveyden vahvistamisessa?

Tärkeintä on tehdä asioita, jotka tuntuvat mukavilta ja joista tulee hyvä olo. Yleensä nämä asiat edistävät luontaisesti mielenterveyttä. Itselleen hyvän tuottaminen ei suinkaan tarkoita itsekkyyttä ja toisten unohtamista, sillä myös vapaaehtoistyö ja muiden auttaminen tuovat hyvää mieltä.
Minulle tärkeitä asioita ovat yhdessäolo perheen kanssa, koirien hoito sekä tanssi, jota harrastamme yhdessä puolisoni kanssa. Tanssi on hyvää ja monipuolista liikuntaa, mutta myös jatkuvaa uuden oppimista, kaunista musiikkia, sosiaalisia suhteita sekä tanssiasujen tuomaa mielihyvää.
Lisäksi työ tuo hyvää mieltä ja merkityksellisyyttä elämään.

Onko uuden oppiminen elämässä välttämätöntä?

Aivot pitävät haasteista ja suorastaan vaativat niitä. Uuden asian oppiminen tuo iloa ja lisää resilienssiä sekä uskoa omiin kykyihin. Opettelu vaatii hieman vaivannäköä ja ulostuloa omalta mukavuusalueelta. Koskaan ei ole myöhäistä tarttua uuteen.

Miten tunteisiin tulisi suhtautua?

Tunteiden kautta ihmisen elämä on rikasta ja vivahteikasta.
Ne tuovat vaihtelua elämään ja arkipäivään. Tunteet vaihtelevat. Esimerkiksi oma puoliso voi toisena hetkenä olla tavattoman rakas ja toisena taas todella ärsyttävä tyyppi. Tunteiden tunnistaminen on olennaista. Suurten ratkaisujen tekeminen pelkästään tunteiden perusteella ei ole järkevää. Joissakin tilanteissa on myös viisasta yrittää peittää tunteensa.  

Mistä ja miten hakea apua?

Riippuu tilanteesta. Myös asuin­paikka­kunnalla on merkitystä. Kriisipuhelimesta saa apua matalan kynnyksen periaatteella äkillisten tapahtumien yhteydessä. Mielen­terveyden ongelmissa kannattaa ensisijaisesti hakeutua terveys­keskukseen, koulu- tai opiskelija­terveydenhuoltoon tai työterveyshuoltoon. Kaikkiin ongelmiin ei tarvitse ammattiapua. Joskus keskustelu ystävän kanssa on hyödyksi. Myös vertaistuesta on todettu olevan apua.

TEKSTI JUTTA KAJANDER  KUVA PIA INBERG

Lue lisää