Vahvistamosta uutta voimaa nuorisoalalle


Kuva: Emilia Ikäheimo

Nuorisoalan työntekijöille nuorten hyvinvointi on sydämenasia. Sitä se on myös Osaamiskeskus Vahvistamolle. Vahvistamo tuo uutta osaamista nuorisokentälle kolmesta eri teemasta: mielen terveyden edistämisestä, peli- ja päihdehaittojen ehkäisystä sekä osallisuudenkokemusten vahvistamisesta.

”Vahvistamo järjestää monipuolisia koulutuksia muun muassa siitä, miten nuorisotyötä tekevät voivat omassa arjessaan vahvistaa nuorten mielenterveystaitoja ja tukea nuorten itsetunnon kehittymistä. Nuorisoalalla toimiville on tarjolla myös käytännöllisiä materiaaleja sekä ajankohtaisiin ilmiöihin tarttuvia blogikirjoituksia ja Vahvistamo Talk Show -lähetyksiä. Lisäksi Vahvistaja-verkostossa jaetaan ja kehitetään yhdessä nuorisoalan ammattilaisten kanssa ehkäisevän päihde- ja pelihaittatyön menetelmiä,” Elina Marjamäki Vahvistamosta kertoo. Osaamiskeskus Vahvistamo on kolmen järjestön yhteenliittymä. Toimintaa koordinoi MIELI Suomen Mielenterveys ry.


Elina Marjamäki (kuva: Pia Inberg)

Peli- ja päihdetyön osaamistaedustaa Ehkäisevä Päihdetyö - EHYT ry ja nuorten näkökulmaa sekä osallisuuden teemoja kokonaisuuteen tuo Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry. Osaamiskeskuksen toimintaa ohjaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutustu tarkemmin vahvistamoon

Lue lisää

nuorisotyö
Mielenterveys voimaksi -kirja
Mielenterveys voimaksi -koulutukset