Valtakunnallinen mielenterveyspalkinto Helsingin Sanomille

Uutiset

Valtakunnallisen mielenterveyspalkinnon 2019 saa Helsingin Sanomat, joka on ansiokkaasti käsitellyt mielenterveysaiheita niin lehden sivuilla kuin verkossa.

”Uutisoinnillaan Helsingin Sanomat on nostanut mielenterveyden merkitystä ja mielenterveyden vahvistamisen keinoja yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Monipuolinen ja ihmistä lähellä oleva journalismi on ollut omiaan muuttamaan mielenterveyden ongelmiin liittyviä asenteita. Samalla mielenterveysteemat ovat nousseet arkiseen keskusteluun niin työelämässä, lasten ja nuorten kasvuympäristöissä kuin monilla muillakin elämänalueilla,” sanoo MIELI Suomen Mielenterveys ry:n (entinen Suomen Mielenterveysseura) toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

”Erityisen ansiokkaasti Helsingin Sanomat on käsitellyt itsemurhien ehkäisyä, joka on tänä vuonna myös Maailman mielenterveyspäivän kansainvälinen teema. Itsemurhien ehkäisyä on Helsingin Sanomissa käsitelty avoimesti ja toivoa antavasti.”

”Hienoa nähdä, kuinka yhteiskunnallinen ilmapiiri mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä on muuttunut. Mielenterveys tunnistetaan tärkeäksi aiheeksi niin työelämässä kuin hallitusohjelmassakin. Helsingin Sanomilla on valtakunnallisesti merkittävänä mediana suuri merkitys ihmisille tärkeiden ilmiöiden tunnistamisessa ja erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen esittämisessä.”

”Olemme erittäin iloisia Helsingin Sanomien saamasta tunnustuksesta. Palkinto koskee koko toimitusta, sillä mielenterveyttä koskevia aiheita on käsitelty eri muodoissaan lähes kaikilla osastoillamme", sanoo Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi.

"Mielenterveysaiheisissa jutuissamme on mahdollista etsiä ratkaisuja esimerkiksi terveydenhuollon ongelmiin sekä lisätä ymmärrystä yksilötasolla siitä, kuinka voi auttaa itseään ja mistä apua on saatavissa."

Vuoden 2019 aikana Helsingin Sanomissa on julkaistu lähes viikoittain mielenterveysaiheisia juttuja, joissa on kirjoitettu muun muassa matalan kynnyksen avunsaannista, asenteiden muuttumisesta, yksinäisyyden ja köyhyyden mielenterveysvaikutuksista, psykoterapian saannista, itsetunnon ja vanhemmuuden vahvistamisesta, traumoista parantumisesta, onnellisuudesta ja rakkaudesta, avohoidosta, työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta, ylisukupolvisuuden kokemuksista, tunnetaitojen oppimisesta, nuorten naisten paineista, tietoisuusharjoittelun vaikutuksista, masennukseen liitettävistä myyteistä ja viherympäristön myönteisistä mielenterveysvaikutuksista.

Yli 150 jutussa on jollain tavalla käsitelty, ja vielä useammassa sivuttu, mielenterveysaihetta.

Valtakunnallinen mielenterveyspalkinto

MIELI Suomen Mielenterveys ry on jakanut mielenterveyspalkintoa vuodesta 1994 lähtien. Palkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai yhteisölle, joka on omassa elämässään ja toiminnassaan edistänyt ihmisten henkistä hyvinvointia ja tukenut mielenterveyttä varsinaisen mielenterveystyön ulkopuolella. Palkinto jaetaan aina Maailman mielenterveyspäivänä 10. lokakuuta.

Vuonna 1897 perustettu MIELI Suomen Mielenterveys ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Nykyään MIELI ry on paikallisten mielenterveysseurojen kattojärjestö, joka tekee mielenterveyttä edistävää työtä niin lasten ja nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden elinympäristöissä, ja koordinoi valtakunnallisen kriisikeskusverkoston toimintaa. Järjestö toimi vuodesta 1953 alkaen nimellä Suomen Mielenterveysseura, ja on tänä vuonna muuttanut nimekseen MIELI Suomen Mielenterveys, lyhyemmin MIELI ry.

Takaisin