Vapaaehtoiset voivat täydentää, mutta eivät korvata julkisia palveluja

Uutiset

Jyväskylän Paviljongissa 2.10.2014 järjestettiin tapahtuma ”Iloa ja mielen hyvinvointia vapaaehtoistoiminnasta kaiken ikää”, johon osallistui noin sata vapaaehtoistoiminnassa mukana olevaa ikäihmistä. Tapahtuman järjestäneet järjestöt ja yhteisöt ovat huolissaan vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien ihmisten jaksamisesta ja oikeusturvasta.
 
Nyt käynnissä oleva sote-uudistus on hyvä tilaisuus käydä yhteiskunnallista keskustelua vapaaehtoistoiminnan sisällöstä ja vaativuudesta. Vapaaehtoistoimintaa syntyy usein sinne, missä julkisia palveluja ei ole riittävästi. Selkeä ja oikeudenmukainen työnjako julkisen ja kolmannen sektorin välillä luo pohjaa hedelmällisen kumppanuuden jatkumiselle myös tulevaisuudessa.


Vapaaehtoiset merkittävä yhteiskunnallinen voimavara

Vapaaehtoistoiminnalla on yhteiskunnallista merkitystä sekä palveluja tukevana että yhteisöllisyyttä lisäävänä toimintana. Taloustutkimuksen (2010) mukaan vapaaehtoistoimintaa tehdään vuosittain Suomessa 146 000 henkilötyövuotta. Minimipalkalla laskettuna vapaaehtoistoiminnan taloudellinen arvo on yli 2,5 miljardia euroa vuodessa.

Helsingin yliopiston raportin (2011) mukaan järjestöjen vapaaehtoistyöhön sijoitetulla yhdellä eurolla saadaan noin kuusinkertainen tuotos verrattuna julkiseen sektoriin (Vapaaehtoistyön kansantaloudelliset vaikutukset. Raportteja 70, Ruralia-instituutti).

Vapaaehtoistyön inhimillinen ja yhteiskunnallinen arvo on mittaamattoman suuri. Konkreettisen avun lisäksi vapaaehtoistoiminta tuottaa merkitystä, sisältöä ja osallisuutta niin avun saajille kuin sen antajille.

”Iloa ja mielen hyvinvointia vapaaehtoistoiminnasta kaiken ikää” tapahtuman järjestivät yhteistyössä:

  • Eläkeliiton Tunne Mieli -hanke
  • GeroCenterin Osallisuutta lähiympäristöstä -hanke
  • Jyväskylän seurakunnan diakonian vanhustyön kehittämishanke
  • Suomen Mielenterveysseuran Mirakle -hanke
  • Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri sekä Täyttä elämää eläkkeellä -hanke


Lisätietoja
Tero Hintsa, Sosiaalipalvelupäällikkö, Suomen Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri, 040 512 17 26
tero.hintsa(at)punainenristi.fi

Maria Viljanen, projektipäällikkö, Mirakle-hanke, Suomen Mielenterveysseura, 040 679 1501, maria.viljanen(at)mielenterveysseura.fi

Takaisin