Wärtsiläläiset woimaantuivat

Vaasan Wärtsilän työhyvinvoinnista vastaava Tarja Kuja-Panula päivitti syksyllä intraan ilmoituksen työntekijöille suunnatusta Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutuksesta. Tunnin päästä kurssi oli täynnä.

Kevättalven aurinko heijastuu kirkkaana rannalla sijaitsevan suuren rakennuksen seinästä. Talousuutisista tuttu Wärtsilä työllistää edelleen yli 3 000 henkilöä. Se on ABB:n rinnalla Vaasan suurin yritys. Sisätiloissa vastaantuli­jat hymyilevät ja oranssit kalusteet piristävät.

”Mielenterveyden ensiapu 1 on en­simmäinen meillä toteutettu mielenterveyttä vahvistava hyvinvointikoulu­tus. On paljon helpompi järjestää fyysiseen terveyteen liittyviä kursseja ja koulutuksia. Niitä on myös enemmän saatavilla”, Tarja Kuja-Panula sanoo.

Työntekijöiden hyvinvointia Wärtsi­lässä tuetaan monin tavoin. Vuoden 2017 kalenterissa on muun muassa tupakasta vieroittautumisryhmä, taukoliikuntaa, mindfulnessia sekä stressistä palautumisen taitoja.

Työkykyä vahvistavat myös runsas vapaa-ajan kerhotoiminta sekä työnantajan tarjoama liikuntatuki. Lisäksi esimiehiä koulutetaan tukemaan työn­tekijöidensä työkykyä. Vaasan Wärtsi­lässä vierailee säännöllisesti myös työ­paikkapappi.

”Idean mielenterveyttä vahvistavas­ta kurssista sain jo vuonna 2015, kun järjestimme henkilöstölle hyvinvointi­päivän.”

Mukana päivässä oli silloin työ terveyshuollon, lounasravintolan, seurakunnan, turvakodin ja liikunta­palveluyrityksen lisäksi myös Vaasan mielenterveysseura.

Tarja Kuja-Panula korostaa, ettei koulutusta suunniteltu siksi, että työyhteisössä olisi havaittu paljon ongel­mia. Enemmänkin haluttiin vahvistaa työntekijöiden hyvinvointia. Painotuk­set suunniteltiin työelämää koskeviksi yhdessä kouluttajan kanssa.

Vinkkejä itsensä hoitamiseen

Pasi Lähde, Johanna Latvakangas ja Linnea Berg osallistuivat koulutukseen 26 muun henkilön kans­sa. He kertovat lähteneensä mukaan erilaisin odotuksin, mutta kiinnostu­neina.

”Meillä kaikilla on olemassa kyvyt selviytyä ja elää onnellisempaa elämää. Ne pitää vain löytää ja saada käyttöön. Koulutus voi auttaa”, Linnea Berg kom­mentoi.

Nelisen vuotta Wärtsilässä työsken­nellyt Johanna Latvakangas kertoo, että hänen elämässään on tapahtunut viime aikoina paljon. Hänellä oli tarvet­ta ”oman pään järjestelyyn”.

”Olin tosi tyytyväinen koulutukseen, jossa sain palaset ajatuksissani kohdil­leen. Olin kuin eri ihminen koulutuk­sen jälkeen.”

Johanna Latvakangas käsittelee työkseen Wärtsilässä voimalaitosten toimittajakohtaisia reklamaatioita. Hänen päivänsä kuluvat koneen ääres­sä reklamaatioita tehden, informaatiota odottaen ja raportteja ajaen. Hän tark­kailee työssään myös, onko jossakin voimalaitoksessa havaittu toistuvia laatupoikkeamia.

”Työni on joskus ihan kivaakin”, hän nauraa.

Eniten hän pitää työkavereistaan ja hyvästä esimiehestä, joka tukee, muttei nipota. ”Päätetyöskentelyä voisi olla vähän vähemmänkin.”

Pehmeät arvot kiinnostavat

Myös Pasi Lähde kokee pelkästään koneen ääressä työskentelyn puudut­tavaksi.

”Usean eri softan kanssa työskentely on välillä stressaavaa, eikä kaikkien ohjelmistojen käyttäjäystävällisyys ole kovin hyvä. Välillä täytyy lähteä ko­neen äärestä katsomaan kollegoja”, hän hymyilee.

Pasi Lähteellä on työuraa takana Wärtsilässä jo kolmekymmentä vuotta. Hänelle on kertynyt kokemusta useas­ta eri yksiköstä.

”Tällä hetkellä työ pyörii moottorei­den tyyppihyväksynnässä ja keskittyy pääasiassa Vaasaan. Olen kokenut sellaisenkin vaiheen, kun matkapäiviä kertyi vuodessa yli 200.”

Hän kertoo lähteneensä Mielenterveyden ensiapu -koulutukseen, kos­ka on viime aikoina kiinnostunut enem­män elämän pehmeistä arvoista.

”En odottanut mitään erityistä, mut­ta koulutus avarsi ajattelua. Parhaiten jäi mieleen, kuinka hyvä ryhmä meillä oli. Kouluttaja osasi luoda hämmästyt­tävän luottamuksellisen ilmapiirin. Hän kysyi ensimmäiseksi odotuksiamme ja painotti, että kaikki koulutuksessa pu­huttu jää vain osallistujien tietoon.”

”Osallistujat jakoivat pienissä ryh­missä henkilökohtaisia ja vaikeitakin asioita, mikä herätti havaitsemaan, että jokaisella on elämässään ongelmia”, Linnea Berg toteaa.

Linnea Berg tuli Wärtsilään jo vuon­na 1984. Pitkällä urallaan hän on ehti­nyt toimia useissa eri tehtävissä. Tällä hetkellä hän työskentelee assistenttina ja kohtaa talossa päivittäin kymmeniä työntekijöitä.

”Toivon, että Wärtsilässä järjestettäi­siin vielä Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutus, jotta saisin enemmän tietoa toisten tukemisesta ja auttamisesta.”

Toisetkin ovat kiinnostuneita jatko­koulutuksesta.

”Varmasti jo tämä neljän aamupäivän koulutus paransi valmiuksia siinä, miten voi tarvittaessa auttaa mui­ta. Jos kaikki kävisivät koulutuksen, tietoisuus ja ymmärrys näistä asioista kasvaisivat ”, Johanna Latvakangas uskoo.

Pieniä viestejä juhlatilaan

Pasi Lähde haluaa tehdä työpaikalla pieniä tekoja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Hän on esimerkiksi laittanut hyväksi havaitsemaansa ma­teriaalia jakoon taukotilan pöydälle.

”Saimme koulutuksesta huoneen­taulut Kyllin hyvä työyhteisö ja Kyllin hyvä työntekijä, jotka laitoin esille. Lisäksi olen välillä printannut kahvi­pöydälle esimerkiksi Positiivareiden Ajatusten aamiainen -viestejä”, hän kertoo.

Materiaalit on otettu vastaan vaihte­levasti. Välillä ne ovat hävinneet. Jos­kus joku työkaveri on tullut ihmettele­mään, mitä Lähde oikein tarkoittaa levittäessään myönteisiä viestejä.

”Koulutus olisi varmasti hyvä järjes­tää myös pelkästään esimiehille. Luot­tamuksellisuus ei välttämättä toimi parhaimmillaan, jos ryhmässä on sekä esimiehiä että alaisia.”

Wärtsiläläiset kokevat työilmapiirin­sä varsin hyväksi. Vaihteleva ja moni­puolinen työ on monille tärkeä arvo, mutta ympärillä olevat ihmiset koetaan vielä tärkeämmiksi.

”Minun on aina ollut helppo kohda­ta ihmisiä ja keskustella täällä”, Linnea Berg sanoo.

”Työkaverit, hyvä tiimi ja esimies ovat todella tärkeitä”, myös Johanna Latvakangas ja Pasi Lähde toteavat.

Kurssista sanottua

"Osaan nyt käsitellä itseäni hiukan paremmin, osaan tunnistaa eri tunteita ja pysähtyä niihin, jotka edesauttavat eteenpäin."

”Suurkiitos kurssista, joka auttaa jaksamaan alati muuttuvassa työarjessa ja sen asettamissa vaatimuksissa."

”Lisää samantyylisiä koulutuksia, nämä ovat hyödyllisiä kaikille ja varsinkin esimiehille.”

”Erittäin hyvä luennoitsija, joka ei yrittänyt esittää mitään superihmistä.”

Sitaatit poimittu Wärtsilän MTEA1 -koulutuksen nimettömistä palaut­teista.

 

TEKSTI:JUTTA KAJANDER
KUVAT: MIKKO LEHTIMÄKI

Lue lisää

Mielenterveyden ensiapu