WHO:n raportti: Joka 40. sekunti kuolee ihminen itsemurhaan

Uutiset

Maailman terveysjärjestö WHO vaatii maailman valtioilta toimia itsemurhien vähentämiseksi. WHO:n mukaan maailmassa kuolee joka 40. sekunti ihminen itsemurhaan ja vuosittain itsemurhan kautta menetetään yli 800 000 ihmishenkeä. Jokaista aikuisen tekemää itsemurhaa kohti arvioidaan tehtävän jopa 20 itsemurhayritystä. Tiedot ilmenevät Suomen Mielenterveysseuran suomentamasta WHO:n viime vuoden lopulla ilmestyneestä raportista Itsemurhien ehkäisy – Globaali velvollisuus.

Toukokuussa 2013 WHO:n yleiskokous otti käyttöön laajan mielenterveyden toimintasuunnitelman, jossa itsemurhien ehkäisy on keskeisessä osassa. Tavoitteena on laskea itsemurhalukuja 10 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Suomennettu raportti antaa konkreettista apua kansalliseen kehitystyöhön, jotta itsemurhien ja niiden yritysten määrä saadaan laskuun.

– Itsemurhien ja niiden yritysten ehkäisyyn on olemassa vaikuttavia näyttöön perustuvia interventioita, hoitoa ja tukea. Valitettavasti esimerkiksi itsemurhiin liittyvä kielteinen leimautuminen edelleen estää ihmisten hakeutumista hoitoon, kertoo kehitysjohtaja, psykiatri Kristian Wahlbeck Suomen Mielenterveysseurasta.

Tällä hetkellä 28 maalla on käytössä kansallinen itsemurhien ehkäisystrategia. Suomella ei ole toimivaa itsemurhien ehkäisyohjelmaa.

– On huolestuttavaa, että itsemurhien vähentämiseen ei panosteta nykyistä enemmän. Itsemurha on Suomessa yleisin 15–29-vuotiaiden kuolinsyy. Itsemurhariski kasvaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien keskuudessa sekä marginalisoiduissa ja syrjityissä yhteiskuntaryhmissä, kertoo Kristian Wahlbeck.

Itsemurhien määrä Suomessa on lähes kaksinkertainen verrattuna muihin Pohjoismaihin ja puolitoistakertainen muihin EU-maihin.

Suomen Mielenterveysseura on soveltanut suomalaiseen toimintaympäristöön Sveitsissä Bernin yliopiston psykiatrian poliklinikalla kehitetyn mallin, jolla tutkitusti voidaan vähentää itsemurhaa yrittäneiden uusia itsemurhayrityksiä. Linity-tukimalli on käytössä Helsingin SOS-kriisikeskuksessa ja Seinäjoella Kriisikeskus Mobilessa.

Takaisin

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Marena Kukkonen
Itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö

+358 40 669 3070Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki