YhdessäMielin-hanke etsii toimivia mielenterveys- ja päihdetyön malleja

Uutiset

Valtioneuvoston kanslia on valinnut Suomen Mielenterveysseuran toteuttamaan sote-uudistusta tukevaa selvityshanketta mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimivista malleista. Mielenterveysseuran YhdessäMielin-hanketta toteuttaa laaja konsortio, jossa ovat mukana myös A-klinikkasäätiö, Koulutetut Kokemusasiantuntijat KoKoA ry, Evipro Oy, London School of Economics and Political Science ja Åbo Akademi.

Hanke tuottaa päätöksentekijöiden käyttöön tutkittuun tietoon perustuvaa tukiaineistoa toimivista, vaikuttavista ja kustannustehokkaista mielenterveys- ja päihdepalveluista vuoden 2017 loppuun mennessä. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota mielenterveys- ja päihdepalvelujen vaikutuksiin hyvinvointi- ja terveyseroihin sekä yhteiskunnallisiin kustannuksiin. Palveluita käyttävillä kokemusasiantuntijoilla on vahva rooli hankkeessa.

Valtio on nimittänyt hankkeelle ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana toimii lääkintöneuvos Helena Vorma sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hyvinvointi- ja palveluosastolta. Ohjausryhmän muut jäsenet ovat Lotta Hämeen-Anttila (STM), Pälvi Kaukonen (STM), Carolina Sierimo (sihteeri, STM), Tuula Tiainen (Ympäristöministeriö), Kirsi Kaikko (STM) ja Linda Soikkeli (STM). Hanketta ohjausryhmässä edustavat hankejohtaja Kristian Wahlbeck (SMS), hankekoordinaattori Juha Mikkonen (SMS) sekä asiantuntijat Johannes Parkkonen (SMS), Kaarina Reini (Åbo Akademi), Lauri Kuosmanen (Evipro), Outi Hietala (Evipro) ja Jouni Tourunen (A-klinikkasäätiö).

Yleisölle tulee syksyllä 2017 mahdollisuus vaikuttaa hankkeen esittämiin malleihin Ota kantaa -portaalissa. Hanke tuottaa neljä sähköistä uutiskirjettä vuoden 2017 aikana.

Lisätietoja tietokayttoon.fi-verkkosivuilla.

Kooste Valtioneuvoston kanslian käynnistettäviksi valituista hankkeista

 

Tilaa YhdessäMielin-uutiskirje

* pakollinen

Takaisin

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki