YhdessäMielin-hanke: Toimivia ratkaisuja mielenterveys- ja päihdepalveluihin

Mielenterveys- ja päihdetyötä voidaan parantaa ottamalla käyttöön uusia toimivia malleja. Suomen Mielenterveysseuran johtaman YhdessäMielin-hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa tutkittua tietoa toimivista malleista päätöksenteon tueksi. Hanke osallisti myös kansalaiset, palveluiden käyttäjät ja heidän omaisensa selvitystyöhön. Keskeinen näkökulma on uusien ihmislähtöisten toimintamallien mahdollisuuksissa uudistaa mielenterveys- ja päihdepalveluja.

Selvitystyö puoltaa vahvasti sitä, että palvelujärjestelmän on muututtava asiakaslähtöisempään suuntaan. Mielenterveys- ja päihdepalvelut tavoittavat ihmisiä parhaiten, kun julkisia palveluja täydennetään palveluiden käyttäjien kokemusasiantuntemuksella ja järjestöjen toiminnalla. Nämä näkökulmat on huomioitava sote-uudistuksessa.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tutkimus- ja kokemustietoa seuraavista kysymyksistä:

• Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tavoittaminen palveluihin

• Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittaminen

• Kansainväliset kokemukset monituottajamalleista

• Laaja-alainen sote-palvelut ylittävä yhteistoiminta (asuminen, koulutus, työllisyys, osallisuus yhteiskuntaan)

• Eriarvoisuuden vähentäminen palveluiden käytössä

• Palveluiden kustannusvaikutukset

• Mielenterveys- ja päihdetyön avainosoittimet

• Matalan kynnyksen päivystys

Hankkeen loppuraportti "Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut"

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ongelmia voidaan ratkaista -katsaus

Tutkimuksesta tiiviisti: Eriarvoisuus mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Tutkimuksesta tiiviisti: Miten mielenterveys- ja päihdepalvelut tavoittavat apua tarvitsevat?

Kuntoutus-lehti: Entistä parempaa päihde- ja mielenterveyskuntoutusta myös heikossa asemassa oleville

​Ota kantaa -kansalaiskuulemisen aineisto

Mielenterveysseuran kumppaneita hankkeessa olivat:

A-KLINIKKASÄÄTIÖ (yhteyshenkilö Jouni Tourunen)

EVIPRO OY (yhteyshenkilö Lauri Kuosmanen)

KOULUTETUT KOKEMUSASIANTUNTIJAT KOKOA RY (yhteyshenkilö Marjo Kurki)

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE (LSE) (yhteyshenkilö David McDaid)

ÅBO AKADEMI (yhteyshenkilö Kaarina Reini)

 

YhdessäMielin – Uutiskirje, syyskuu 2017

YhdessäMielin Uutiskirje, helmikuu 2018

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki