Mielenterveyttä ja hyvinvointia koskevien toimien EU-kompassi

EU-kompassi on mekanismi kerätä, vaihtaa ja analysoida tietoa Euroopan maiden mielenterveyspolitiikasta ja sidosryhmien toiminnasta. Mielenterveysseura on yksi neljästä organisaatiosta konsortiossa, mikä kolmivuotisen hankkeen aikana (2015-18) levittää mielenterveyden yhteistoimen (Joint Action) tuotoksena syntynyttä Euroopan mielenterveyden ja –hyvinvoinnin toimintakehystä (englannin kielinen linkki), sekä seuraa EU jäsenmaiden ja sidosryhmien mielenterveystoimia ja –politiikkaa. EU-kompassin toiminta koostuu seuraavista osa-alueista:

 • Eurooppalaisten mielenterveyden hyvien käytäntöjen kerääminen
 • Tiedon kerääminen sidosryhmien ja jäsenmaiden mielenterveyden toimista vuotuisen kyselyn kautta
 • Vuotuisen Euroopan mielenterveystoiminnan raportin tuottaminen ja mielenterveysfoorumin järjestäminen
 • Maakohtaisten poikkisektoraalisten mielenterveysseminaarien järjestäminen kaikissa EU maissa sekä Islannissa ja Norjassa hankkeen aikana

Tämän lisäksi EU-kompassi työskentelee läheisessä yhteistyössä EU:n jäsenmaiden hallitusten mielenterveysasiantuntijoiden ryhmän kanssa neljän tutkimuspaperin valmistelussa mielenterveyden eri osa-alueilla. Näistä neljästä paperista työstetään yhteistyössä hallitusten asiantuntijaryhmän ja kolmannen sektorin sidosryhmien kanssa yhteispäätelmät toimintasuosituksineen.

EU-kompassin tuloksia levitetään Euroopan laajuisesti Kompassin verkkosivujen, keväällä 2016 avautuvan hyvien käytäntöjen tietokannan ja Kompassin uutiskirjeen (englannin kielinen) välityksellä.

EU-kompassi keskittyy seitsemään prioriteettialueeseen:

 • masennuksen ehkäisy ja resilienssin edistäminen
 • mielenterveyspalveluiden saavutettavuuden parantaminen
 • avohoidon ja yhteisöpohjaisten mielenterveyspalveluiden edistäminen
 • itsemurhien ehkäisy
 • mielenterveys työpaikoilla
 • mielenterveys kouluissa
 • poikkihallinnollisen lähestymistavan kehittäminen

Kompassin pohjana on yli kymmenen vuotta jatkunut mielenterveyden yhteistyö Euroopassa, jossa merkkipaaluina ovat esimerkiksi:

Tilaa EU-kompassin uutiskirje (englannin kielinen) niin voit seurata Euroopan maiden mielenterveysyhteistyötä.