Mielenterveyden kaksi ulottuvuutta

Mielen hyvinvoinnin (positiivisen mielenterveyden) käsite auttaa näkemään mielenterveyden monimuotoisempana asiana kuin kaksijakoinen sairas–terve-ajattelu.

Vaikka ihmisellä olisikin todettu mielenterveyden häiriö, oikein hoidettuna se ei poissulje hyvinvoivaa mieltä. Toisaalta mielen hyvinvoinnissa voi olla paljonkin petrattavaa, vaikkei mielenterveyden häiriötä olisi todettu. Molemmissa tilanteissa on tärkeä vahvistaa tietoisuutta mielenterveydestä ja mielenterveystaitoja.