Kunta edistää mielenterveyttä sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä – Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit toimitetaan Suomessa keväällä 2017. Vaalipäivä on sunnuntai 9.4. ja ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4. Lataa esite pdf-muodossa.

Hyvä kuntapäättäjä

Mielen hyvinvointia edistetään ja mielenterveyden häiriöitä ehkäistään vaikuttamalla mielenterveyden sosiaalisiin ja taloudellisiin taustatekijöihin. Eriarvoistuminen heikentää mielenterveyttä ja lisää mielenterveyseroja. Kunta on merkittävässä roolissa eriarvoistumisen ehkäisemisessä.

Kunnan on tärkeä esimerkiksi:

  • tukea vanhemmuutta
  • edistää mielenterveyttä varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja nuorisotyössä
  • ehkäistä syrjäytymistä
  • lisätä sosiaalista pääomaa, avointa keskustelua ja ihmisten luottamusta toisiinsa.

Kuntalaisten hyvinvointia lisää mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa alueen kehitykseen. Kunnan tulee tarjota yhteisöllisyyttä vahvistavia paikkoja, joissa kuntalaiset voivat maksutta kokoontua, tavata ihmisiä ja tehdä asioita yhdessä.

Mielenterveyden edistäminen edellyttää kunnalta sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Tämän tulisi näkyä esimerkiksi työntekijäresursseissa, kunnan hyvinvointikertomuksessa ja mielenterveysvaikutusten arviointina päätöksenteossa.

Kaikilla on oikeus hyvään mielenterveyteen!

Tällainen on #mielikunta

Lasten ja nuorten palvelut

Perusta vahvalle mielenterveydelle luodaan nuorena. Neuvoloissa, päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisotyössä vahvistetaan mielenterveystaitojen opettelemista. Niiden rinnalla tuetaan vanhemmuutta ja perheiden voimavaroja.

Työ

Kunnat vastaavat työntekijöidensä hyvinvoinnista ja kannustavat esimerkillään muita työnantajia. Työttömille kunta tarjoaa mahdollisuuksia työllistymistä tukevaan osallistavaan ja mielekkääseen toimintaan.

Kriisiapu

Kunnat mahdollistavat ja tekevät näkyväksi Mielenterveysseuran kriisikeskusverkoston tarjoamaa maksutonta kriisiapua. Tukea ja apua

Ikäihmisten palvelut

Kunta huolehtii, että myös ikäihmisillä on esteetön pääsy mielenterveyttä vahvistavaan osallistavaan toimintaan. Kunta voi esimerkiksi tukea vapaaehtoistoimintaa.

Kaavoitus

Mielen hyvinvointiin vaikuttavat muun muassa saavutettavat viheralueet, alueen rauhallisuus ja asukkaiden kokema turvallisuus. Oikeanlainen kaavoitus parantaa myös sosiaalista tasa-arvoisuutta alueiden välillä.

Liikenne

Kattava ja esteetön joukkoliikenne mahdollistaa kuntalaisten osallistumisen kulttuuri- ja harrastustoimintaan, mikä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja mielen hyvinvointia.

Liikunta ja kulttuuri

Mielenterveys vahvistuu liikkumalla, ja kunnat voivat edesauttaa tätä tarjoamalla liikuntatiloja ja mahdollisuuksia ulkoiluun. Aktiivinen kulttuuritarjonta lisää hyvinvointia ja osallisuutta.

Seuraa meitä Twitterissä ja tykkää meistä Facebookissa.

Lue lisää