Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä ja ongelmien ehkäisyssä