Neuvottelukunta vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun

Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta on valtakunnallisten mielenterveysjärjestöjen kokoama kaikkien eduskuntapuolueiden yhteinen mielenterveyspoliittinen yhteistyöelin.

  • Neuvottelukunta käsittelee ajankohtaisia sosiaali- ja terveydenhuollon lainvalmisteluasioita.
  • Neuvottelukunnan tavoitteena on nostaa mielenterveyden edistäminen valtionhallintoa poikkileikkaavaksi asiaksi.
  • Neuvottelukunta vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun nostamalla esiin mielenterveyden edistämisen näkökulmia ja pyrkii vähentämään mielenterveyteen liittyvää leimautumista lisäämällä tietoa.
  • Neuvottelukunta herättää keskustelua ja nostaa julkisuuteen asioita, jotka parantavat kansalaisten mielenterveyttä, mielenterveyden valmiuksia ja hyvinvointia.

Eduskuntaryhmien nimeämät jäsenet 2019-2023

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
kansanedustaja Tarja Filatov (pj)
kansanedustaja Kim Berg

Keskustan eduskuntaryhmä
kansanedustaja Anu Vehviläinen
kansanedustaja Pekka Aittakumpu

Kokoomuksen eduskuntaryhmä
kansanedustaja Marko Kilpi
kansanedustaja Mia Laiho

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
kansanedustaja Sari Tanus
kansanedustaja Päivi Räsänen

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
kansanedustaja Juho Eerola
kansanedustaja Kaisa Juuso

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
kansanedustaja Mikko Ollikainen
kansanedustaja Anders Norrback

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
kansanedustaja Hanna Sarkkinen
kansanedustaja Katja Hänninen

Vihreä eduskuntaryhmä
kansanedustaja Sofia Virta
kansanedustaja Bella Forsgren

Neuvottelukunnan mielenterveysjärjestöt:

MIELI Suomen Mielenterveys ry
Mielenterveyden keskusliitto
Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami
Psykosociala förbundet


Kannanottoja:

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Outi Ruishalme
Johtaja, kriisikeskustoiminnot
Kriisityö

+358 40 542 6164Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Sari Aalto-Matturi
Toiminnanjohtaja

+358 400 508 234Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki