Koulutuskeskus

Koulutuskeskus

Marjukka Laukkanen
Koulutustoimintojen vastaava, psykoterapeutti VET
Koulutus ja kehittäminen

+358 40 352 4838Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Kriisit ja selviytyminen -koulutus syksy 2019


Koulutuksessa päivitetään tietoja erilaisista kriiseistä ja syvennetään ymmärrystä niiden vaikutuksista ihmisiin.

Koulutuksen aloitus on siirretty syksylle 2019. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.


suomi


Mind-Body Bridging, vaiheet 2. ja 3., Helsinki


Mind-Body Bridging (MBB) on näyttöön perustuva, nopea ja tehokas terapeuttinen menetelmä, joka on kehitetty psykiatrien, lääkäreiden, psykologien ja tutkijoiden välisenä yhteistyönä. MBB:ssä mielen ja kehon yhteyttä vahvistetaan tietoisuustaitoja ja kognitiivista terapiaa yhdistävillä harjoituksilla.

Seuraavan koulutuksen suunniteltu ajankohta kevät 2020, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.


suomi


MIELI-koulutus vahvistaa mielenterveysosaamista

MIELI-koulutukset ovat mielenterveyden edistämiseen, psykososiaaliseen ja terapeuttiseen auttamistyöhön liittyviä koulutuspalveluja, jotka on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille ja järjestöjen henkilöstölle. MIELI-koulutus pitää sisällään myös kansainvälisiä ja kansallisia asiantuntijaseminaareja.

Ajankohtaiset koulutukset

Kriisit ja selviytyminen -koulutus Helsinki