Yksinäisyys ja kotiolojen ongelmat kärjistyvät joulunaikaan

Uutiset

Hätäkeskusten tehtävämäärä perinteisesti nousee suomalaisten vetäytyessä joulunviettoon. Ihmisten onkin hyvä tiedostaa, etteivät kaikki ongelmatilanteet vaadi hätänumeroon 112 soittamista. Hätänumerosta saa apua kiireellisiin viranomaistehtäviin ja keskusteluapua vaativiin kriisitilanteisiin on tarjolla eri järjestöjen auttavia puhelimia ja chatteja.

Oulun hätäkeskuksen asiantuntija Anne Kovalaisen mukaan hätänumeroon 112 tulee soittaa hätätilanteissa, jolloin paikalle tarvitaan kiireellistä viranomaisapua eli poliisi- pelastus-, sosiaali- tai terveystoimen yksiköitä.  Erityisesti näin joulunaikaan on hyvä kiinnittää huomio tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn.

"Palovaroittimen toimintakunto kannattaa tarkistaa, sillä kotona vaaratilanteita aiheuttavat perinteisesti varomaton kynttilöiden polttaminen, kinkun paistaminen ja saunan lämmittäminen. Vuodenvaihteessa ilotulitteiden kanssa pitää noudattaa varovaisuutta, jotta vammoilta ja omaisuusvahingoilta vältyttäisiin."

Myös liikenteessä esiintyy vaaratilanteita joulunaikaan ja autoilijoilta toivotaan malttia liikenteeseen.

"Paikannukseen kehitetty 112 Suomi -sovellus olisi hyvä ladata puhelimeen varsinkin silloin, kun matkustaa pitkiä matkoja ja vieraissa kaupungeissa. Se helpottaa hätäkeskuspäivystäjien työtä, kun paikka löydetään nopeammin ja tarkemmin. Lisäksi apu saadaan nopeammin paikalle paikan ollessa tiedossa."

Kovalaisen mukaan henkeen ja terveyteen liittyvät hätätilanteet tunnistetaan hyvin, mutta esimerkiksi sosiaalitoimen alaan kuuluvissa viranomaistehtävissä, kuten kiireellisissä lastensuojeluasioissa, voidaan helposti jättää soittamatta hätänumeroon.

Kaikki tilanteet eivät vaadi kiireellistä viranomaisapua

Hätänumeroon soitetaan monenlaisissa ongelmatilanteissa, mutta kaikki tapaukset eivät kuitenkaan vaadi paikalle kiireellistä viranomaisapua. Ennen hätänumeroon soittamista tulisi harkita, voisiko erilaisten järjestöjen tarjoama neuvonta tai keskusteluapu riittää ratkaisemaan tilanteen. Keskusteluapua on tarjolla myös joulupyhinä.

"Kriisipuhelin tarjoaa keskusteluapua kaikille kriisissä oleville sekä heidän läheisilleen vuoden jokainen päivä ja yö. Kriisipuhelimeen voi ottaa yhteyttä silloin, kun tarvitsee keskusteluapua omaan tai läheisen vaikeaan elämäntilanteeseen liittyen. Kriisi voi johtua äkillisestä tapahtumasta tai elämässä voi olla muuten surua, murhetta tai pelkoa. Tukea voi tarvita myös, kun omat voimavarat eivät enää riitä. Kriisipuhelin on perustettu ehkäisemään itsemurhia, mutta yleisin syy soittaa liittyy erilaisiin ihmissuhdeongelmiin", kertoo Kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter.

Kriisipuhelin päivystää joulun aikaan suomeksi ja ruotsiksi. Arabian- ja englanninkieliselle linjalle voi soittaa 19.12. asti ja jälleen 2.1.

Kriisipuhelin suomen kielellä 09 2525 0111, auki vuoden jokainen päivä ja yö

 • Avoinna arkisin klo 9.00-07.00, viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00-07.00 - tammikuusta 2020 alkaen Kriisipuhelin avoinna arkisin vuorokauden ympäri
 • mieli.fi/kriisipuhelin

Kriisipuhelin ruotsin kielellä 09 2525 0112

 • Avoinna myös joulun aikaan arkisin ma, ke klo 16.00-20.00, ti, to ja pe klo 9.00-13.00
 •  mieli.fi/kristelefon

Kriisipuhelin arabian kielellä 09 2525 0113

 • Yhteyttä voi ottaa myös Whatsappin välityksellä numeroon 040 195 8202.
 • Avoinna arkisin: ma-ti klo 11.00-15.00, ke klo 13.00-16.00 ja 17.00-21.00, to klo 10.00-15.00, suljettuna 23.12.-1.1.
 • Soittaa voi myös englanniksi
 • mieli.fi/azma

Muita auttavia puhelin- ja verkkopalveluja on koottu sivulle www.puheet.net

Lisätietoja:

Hätäkeskuslaitos
Anne Kovalainen, asiantuntija
anne.kovalainen@112.fi
puh. 0295 481 419

MIELI Suomen Mielenterveys ry
Susanna Winter
Kriisipuhelintoiminnan päällikkö, VTM/sosiaalipsykologi, työnohjaaja
susanna.winter@mieli.fi
Puh +358 9 4135 0510 / +358 40 587 5197

Ensamheten och problemen hemma trappas upp under jultiden

Nödcentralernas arbetsuppdrag ökar traditionellt när finländarna firar jul. Det vore bra om människor skulle inse att inte alla problemsituationer kräver att man ringer nödnumret 112. Nödnumret hjälper vid akuta myndighetsuppdrag och olika organisationer erbjuder jourtelefoner och chattar för krissituationer som kräver samtalshjälp.

Enligt Anne Kovalainen, sakkunnig på Uleåborg nödcentral, bör man ringa 112 i nödsituationer när man behöver brådskande myndighetshjälp, dvs. polis-, räddnings-, social- eller hälsovårdsenheter.  Särskilt nu under jultiden bör man vara uppmärksam på att förebygga olyckor och skador.

"Man behöver kontrollera att brandvarnarna fungerar eftersom ovarsamhet med brinnande ljus, skinkstekning och bastueldning traditionellt orsakar farliga situationer i hemmen. Vid årsskiftet ska man iaktta försiktighet med fyrverkerier för att undgå skador på personer och egendom."

Också i trafiken uppstår farliga situationer under jultiden och man önskar att bilisterna visar besinning i trafiken.

"Det är bra att i sin telefon ha appen 112 Finland som utvecklats för positionering, särskilt när man reser långa sträckor och i främmande städer. Det underlättar arbetet för jourhavare på nödcentralerna, när platsen hittas snabbare och exaktare. Dessutom kommer hjälpen snabbare fram när platsen är känd."

Enligt Kovalainen är det lätt att identifiera nödsituationer där det handlar om liv och hälsa, men när det till exempel handlar om myndighetsuppgifter som hör till den sociala sektorn såsom akuta barnskyddsärenden, avstår många från att ringa nödnumret.

Alla situationer kräver inte brådskande hjälp från myndigheter

Man ringer nödnumret vid många slags problem, men alltid krävs dock inte snabb myndighetshjälp på plats. Före samtal till nödnumret bör man tänka efter noga om problemet kan lösas med hjälp av råd från någon organisation eller genom samtalsstöd. Samtalshjälp finns också under julhelgen.

"Traditionellt sett är julen en tid för familjen och nära och kära. Detta är inte möjligt för alla och många tillbringar julen ensamma. Ensamhet behöver inte vara den enda utmaningen, en familjejul kan även den vara betungade. Redan inför julfirandet kan starka känslor väckas och man kan känna ångest. Julen kan vara fylld av förväntningar, konflikter och besvikelser som byggs upp redan innan själva högtiden. Redan nu märker man av det i kristelefonen, många bävar och gruvar sig inför storhelgen", säger Camilla Björk, krismedarbetare för Österbottens Kriscenter Valo.

Kristelefonen finns till för att förebygga självmord och självdestruktivitet. Ofta handlar samtalen om kriser som har med relationer att göra. Till exempel förhållanden som har tagit slut eller kommunikationsutmaningar gällande ens partner, föräldrar eller syskon. Detta är teman som är återkommande i juletider.

Kristelefonen har jour på finska och svenska under jultiden. Hjälp på arabiska eller engelska finns tills 19.12. eller efter 2.1 igen.

Kristelefon på finska 09 2525 0111, öppen varje natt och dag hela året 

 • Öppen vardagar 9.00-07.00, helger och helgdagar 15.00-07.00 – vår 2020 Kristelefon öppen dygnet runt  
 • mieli.fi/kriisipuhelin 
   

Kristelefon på svenska 09 2525 0112 

 • Även öppen under jultiden vardagar mån, ons 16-20, tis, tor och fre 9-13 
 • mieli.fi/kristelefon  
   

Kristelefon på arabiska 09 2525 0113 

 • Du kan också ta kontakt genom Whatsapp på nummer 040 195 8202.  
 • Öppen vardagar: mån-tis kl. 11-15, ons kl. 13-16 och 17-21, tor kl. 10-15, stängd 23.12.–1.1. 
 • Du kan också ringa på engelska 
 • mieli.fi/azma

 

Andra telefon- och onlinetjänster som erbjuder hjälp finns på www.puheet.net

Mer information:

Nödcentralsverket
Anne Kovalainen, sakkunnig
anne.kovalainen@112.fi
Tfn 0295 481 419

MIELI Suomen Mielenterveys ry
Susanna Winter
Chef för kristelefonverksamheten, VM/socialpsykolog, arbetsledare
susanna.winter@mieli.fi
Tfn +358 9 4135 0510 / +358 40 587 5197

Vasanejdens förening för mental hälsa -  Österbottens kriscenter Valo
Krismedarbetare Camilla Björk
camilla.bjork@pohjanmaankriisikeskus.fi
Tfn +358 442438997

 

Takaisin