Siirry sisältöön

Työmme tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitsisi jäädä yksin, vaan jokainen voisi saada apua vaikeaan elämäntilanteeseensa. Vaikeuksista voi selvitä ja apua on saatavilla.

Apua kriisiin

MIELI ry tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista kriisiapua vaikeisiin elämäntilanteisiin. Apua on saatavilla ilman lähetettä puhelimessa, kasvokkain ja verkossa.

Kriisiavun tarve vaikeissa elämäntilanteissa on valtavan suuri. Kaikille avoin maksuton Kriisipuhelin helpottaa henkistä hätää puhelinkeskustelun kautta. Päivystäjän kanssa pohditaan keinoja tilanteen helpottamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi. Keskustelu voi jopa estää itsemurhan toteutumisen.  

MIELI ry on mukana toteuttamassa myös Rikosuhripäivystystä, joka tukee ja neuvoo maksutta ja luottamuksellisesti rikoksen uhriksi joutunutta, hänen läheistään tai rikosasiassa todistavaa.

Itsemurhien ehkäisykeskus antaa tukea itsemurhaa yrittäneille ja heidän läheisilleen sekä itsemurhan tehneiden omaisille.

Lasten ja nuorten mielenterveyden vahvistaminen

Vahvistamme ja tuemme lasten ja nuorten mielenterveystaitoja ja huolehdimme siitä, että he saavat helposti apua vaikeissa elämäntilanteissa.

Mielenterveyden vahvistaminen varhaisessa vaiheessa auttaa selviytymään myöhemmissä elämän tilanteissa. Monet lapset ja nuoret kokevat myös elämässään vaikeita asioita, joihin he tarvitsevat asiantuntevaa apua selviytyäkseen. Meidän tehtävämme on tarjota kasvattajille ja ammattilaisille osaamista sekä työkaluja tähän tarpeeseen.

MIELI ry tarjoaa koulutuksia, materiaaleja sekä välineitä lasten ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja sosiaali- ja terveystoimessa, jotta he osaisivat vahvistaa lapsen ja nuoren mielenterveystaitoja. Lapsille ja nuorille tarjotaan myös tukea vaikeisiin tilanteisiin sekä ohjataan heidät tarvittaessa saamaan apua.

Sekasin Kollektiivi on lukuisten toimijoiden yhteenliittymä, jonka yhteinen visio on, ettei kukaan nuori jää pahan olonsa kanssa yksin.

Hyvää mieltä ikäihmisten arkeen

Tavoitteena on, että jokainen vanhus voisi kokea elämänsä mahdollisimman mielekkääksi ja saisi tarvitessaan apua ja tukea hyvään mielenterveyteen. 

Ikääntyvien mielen hyvinvoinnin osuus toimintakyvystä tulisi huomioida nykyistä paremmin. He itse ajattelevat mielenterveyden hyvinvointinsa perustaksi ja edellytykseksi.

MIELI ry tukee ikäihmisten mielenterveyttä muun muassa toteuttamalla hyvinvointitreenejä ja kriisiauttamista sekä järjestämällä virkistystoimintaa vanhuksille. Lahjoitusvaroin voimme varmistaa avun ja tuen saatavuuden sekä riittävyyden mahdollisimman monelle ikäihmiselle eri puolilla Suomea.