Goorma ayuu ilmaha ama dhalinyarada dhibaateysan ubaahanyahay kaalmo xirfadle?

  • Marka ilmaha ama dhalinyaradu uu leeyahay caajis joogto ah, isla markaasna uu seexan waayo
  • Marka ay jirto dareen degenaansho la’aan
  • Xanuun joogto ah sida wareer, madax xanuun, calool xanuun ama xanuun kale
  • Dareemid ciriiri, walaac, welwel
  • Qofka oo kala maqan iyo dareen la’aan
  • Qofka oo dadka kale ka go’a
  • Marka qofka dhalinyarada ahi uusan xiiseynin waxyaabihii markii hore muhiimka u ahaa
  • Qofka oo si aan toos ahayn isu dhibaateeya sida isagoo aada meelaha khatarta ah ama isticmaala maan-dooriyeyaal
  • Haddii ilmaha ama dhalinyaradu uu ku fikirayo isdil, waxaa loo baahanyahay in si deg-deg ah kaalmo loo dalbo