Sheekooyin

Qaybahan waxay ka hadlayaan dhibaatooyinka guud ee xaaladda nolosha iyo sidii caawimaadyo loo heli karo. Qayb waxay ka hadli arragtida ka warbixinta dhacdada ee qof nafsadahaantiisa iyo qaybna waa arragtida qaraabada qofka.