Buuggaagta

Mielenterveyden ensiapu (Heiskanen, Salonen, Kitchener, Jorm, toim. 2005)
Monimielinen masennus (Tontti Jukka, 2008)
Psykiatria (Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, Marttunen & Partonen, toim., 2007)
Psykoterapia, masennus ja sisäinen tarina. (Valkonen Jukka, 2007)
Psykoterapiaopas (Tikkanen, 1998)

Terveyskirjasto
Käypä hoito
THL
Päihdelinkki
Nyyti
Vanhustyön keskusliitto
YTHS
KELA
Mielenterveyden keskusliitto
Väestöliitto
Lastensuojelun keskusliitto
Syömishäiriöliitto SYLI ry.
Lääketietokeskus
Valtion säädöstietopankki