Siirry sisältöön

MIELI ry: Siirtymä yleiseen lainsäädäntöön erillisistä mielenterveys- ja päihdetyön laeista kannatettava – Palveluiden käyttäjien asemaa vahvistettava

Lausunnossaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle MIELI ry toteaa, että uudistuksessa tulee pyrkiä vahvistamaan vertaistoimijoiden, kokemusasiantuntijoiden, palveluiden käyttäjien ja omaisten vaikutusmahdollisuuksia palveluihin.
Hoitajamies puhuu rollattoria käyttävän miehen kanssa

Hallitus on esittänyt eduskunnalle mielenterveystyön säännösten siirtoa osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltolakeja. Mielenterveyslakiin jäisi ainoastaan tahdosta riippumatonta hoitoa koskevat säädökset.

Lausunnossaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle MIELI ry kannattaa pyrkimystä siirtyä mielenterveys- ja päihdetyön sääntelyn erillislaeista yleiseen sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntöön. MIELI ry:n mukaan muutos tukee asennemuutosta kohti mielenterveyden häiriöiden normalisointia.

MIELI ry kuitenkin katsoo, että uudistuksessa tulee pyrkiä vahvistamaan vertaistoimijoiden, kokemusasiantuntijoiden, palveluiden käyttäjien ja omaisten vaikutusmahdollisuuksia palveluihin. Palvelutuottajakeskeisyydessään hallituksen esityksen on vanhakantainen eikä vastaa nykypäivän näkemystä palveluiden käyttäjistä aktiivisina toimijoina. Tältä osin sekä esitys sosiaalihuoltolaiksi että esitys terveydenhuoltolaiksi kaipaavat täydennystä.

Sivua muokattu 26.5.2024

Ota yhteyttä

Kristian Wahlbeck

Johtava asiantuntija
+358 400 659101
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: