Siirry sisältöön

MIELI ry:n asiantuntijalausunto: Sote-uudistuksessa on huomioitava suurin kansanterveyden haaste, mielenterveyden ongelmat

MIELI ry:n asiantuntijalausunnon mukaan sote-uudistuksen painopiste tulee olla perusterveydenhuollon valmiudessa ehkäistä ja tehokkaasti hoitaa suurinta kansanterveyshaastetta, mielenterveyden ongelmia.

OECD:n (2018) mukaan mielenterveyden häiriöiden kustannukset on vuositasolla arvioitu olevan Suomessa noin 11 miljardia euroa.

Mielenterveyspalvelujen uudistaminen ja niiden vaikuttavuuden vahvistaminen on välttämätöntä niin kansantalouden kuin kansalaisten näkökulmasta.

Kansalaisille mielenterveyspalvelut näyttäytyvät riittämättöminä ja eriarvoistavina. Eduskunnalle jätetty kansalaisaloite terapiatakuusta kertoo osaltaan tästä huolesta. MIELI ry:n näkemyksen mukaan hallituksen esitykset tukevat perustason mielenterveyspalvelujen vahvistamista ja mahdollistavat terapiatakuun toteuttamisen.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tulee vahvistaa

Sote-uudistuksessa tulee huomioida sosiaali- ja terveysjärjestöjen toteuttamat yleishyödylliset apu- ja toimintamuodot, jotka tarjoavat tutkitusti osallisuutta ja vahvistavat työ- ja toimintakykyä. Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tulee vahvistaa.

Hyvinvointialueita ja kuntia tulee velvoittaa tunnistamaan järjestölähtöiset apu- ja toimintamuodot alueellaan ja turvaamaan niiden toimintaedellytyksiä. Kunnan ja hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahojen yhteyteen tulee nimetä yhteistoimielimet, joissa hyvinvointialueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevät järjestöt ovat edustettuina.

Järjestöjen mahdollisuus toimia palvelutuottajina tulee turvata. Järjestölähtöisen palvelutuotannon säilyminen tulee taata tekemällä tarvittavat muutokset myös hankintalakiin.

MIELI ry tukee: koulupsykologit ja -kuraattorit sosiaali- ja terveydenhuoltoon

MIELI ry tukee esitystä koulupsykologien ja -kuraattoreiden hallinnollisesta siirtämisestä sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Mielenterveyttä kuvaavat indikaattorit mukaan kunnan peruspalveluihin

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosaan tulee lisätä mielenterveyttä kuvaavat indikaattorit. Mielenterveyden edistäminen on yhtä merkityksellinen kuin liikunnan tai terveiden ravitsemustottumusten edistäminen, joista esitetään useita indikaattoreita.

Sivua muokattu 6.7.2021

Ota yhteyttä

Kristian Wahlbeck

Johtava asiantuntija
+358 400 659101
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: