Siirry sisältöön

MIELI ry:n lausunto Euroopan komission mielenterveysaloitteesta

Euroopan komission mielenterveysaloite kerää kiitosta laajan näkökulman tunnustamisesta.

Mielenterveys on olennainen osa kokonaishyvinvointia, ja sen merkitys on yhä enemmän tunnustettu niin hallitusten kuin organisaatioidenkin keskuudessa ympäri maailmaa. Vuonna 1897 perustettu MIELI Suomen mielenterveys ry on noussut maan johtavaksi kansalaisjärjestöksi mielenterveyden alalla. MIELI ry ei ainoastaan vaikuta merkittävästi Suomessa, vaan myös osallistuu laajemmin mielenterveyskenttään Euroopassa toimimalla Mental Health Europe -jäsenenä.

MIELI toivottaa lämpimästi tervetulleeksi Euroopan komission kasvavan sitoutumisen mielenterveyden edistämiseen ja kannattaa sen pyrkimyksiä kehittää kattava lähestymistapa tämän tärkeän aiheen käsittelemiseksi. Organisaatio tunnistaa tarpeen eurooppalaiselle mielenterveysstrategialle, joka käsittää tavoitteet, tehtävät, aikataulut toimenpiteille, riittävät budjettivarat ja edistymisen mittarit. Selkeästi määritellyn strategian avulla Euroopan komissio voi tehokkaasti käsitellä mielenterveyteen liittyviä haasteita ja hyödyntää siihen liittyviä mahdollisuuksia.

Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmän mukaisesti MIELI ry tukee käsitystä, jonka mukaan mielenterveys kattaa paljon enemmän kuin pelkän mielisairauden puuttumisen. Se sisältää kyvyn selviytyä elämän stressitekijöistä ja aktiivisesti osallistua yhteiskuntaan. MIELI ry korostaa universaalin mielenterveyden edistämisen tärkeyttä sekä mielenterveyden ja psykologisen joustavuuden lisäämistä Euroopan väestön keskuudessa. Tämä korostus korostuu entisestään äskettäisten tapahtumien, kuten Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, valossa, mikä osoittaa EU:n väestön psykologisen joustavuuden vahvistamisen ja yhteenkuuluvuuden tarpeen.

Mielenterveys on laaja- ja monialainen kysymys, johon useat EU:n toimivaltaan kuuluva päätökset vaikuttavat. MIELI ry kiittää komissiota tämän laajan näkökulman tunnustamisesta.

Sivua muokattu 23.5.2024


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: