Siirry sisältöön

MIELI ry:n lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024

MIELI ry:n lausunto eri hallinnonaloille.

Hyvinvointitalous osana talouspolitiikana linjaa

  • Heikentyneistä suhdannepoliittisista näkymistä huolimatta tarvitaan investointeja, jotka vahvistavat väestön psykologista kriisinkestävyyttä ja luovat väestön mielenterveyden näkökulmasta edellytyksiä yhteiskunnan toipumiselle epidemiasta.

Työllisyystoimet

  • Hallinnonalojen välisenä yhteistyönä suunnitellut ja toteutetut toimet ovat välttämättömiä mielenterveydenhäiriöistä johtuvan työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Mielenterveyskuntoutujien työelämäosallisuuden parantamisen rinnalle tarvitaan mielenterveyden edistämisen kehittämistä työpaikoilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

  • Yksilökohtaisten palvelujen lisäksi tarvitaan yhteisöllisen opiskeluhuollon ja oppilaitosten toimintakulttuurin kehittämistä niin, että kaikki lapset saavat tukea ja psyykkisiä työvälineitä koronavirusepidemiasta toipumiseen. Mielenterveysosaamista ja -taitoja tulee lisätä varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa erilaisin hankkein ja opetussuunnitelmia kehittämällä.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

  • Koronavirusepidemian aikana ja sen jälkeen etenkin hauraat perheet tarvitsevat monialaisia ja yhteensovitettuja palveluita, joita tämä muutosohjelma kehittää. Palveluissa on ensiarvoisen tärkeää ottaa käyttöön vaikuttavia menetelmiä perheiden voimavarojen ja psyykkisen pärjäävyyden tukemiseksi.
  • Hoitotakuun tulee toteuttaa terapiatakuu mielenterveyshoitoon pääsyn nopeuttamiseksi kaikenikäisille henkilöille toimivana osana perusterveydenhuollon palveluita.
  • Nykyisessä koronavirusepidemiasta johtuvassa tilanteessa on entistä tärkeämpää varata mielenterveysstrategian toimeenpanoon riittävät resurssit, jotka kohdennetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällä toteutuvaa mielenterveystyötä laajemmin. Mielenterveyden edistäminen on välttämätön osa onnistunutta koronaviruskriisin hoitoa ja sitä seuraavaa jälleenrakentamista, mm. psykologisen kriisinkestävyyden näkökulmasta.
  • Olosuhteissa, joissa tarve järjestöjen työlle on entisestään kasvanut, on erityisen tärkeää turvata sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytykset kompensoimalla Veikkauksen tuottojen lasku valtion budjettirahoituksella.

Sivua muokattu 29.6.2021

Ota yhteyttä

Kristian Wahlbeck

Johtava asiantuntija
+358 400 659101
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Meri Larivaara

Strategiajohtaja (toimivapaalla 4.8.2024 saakka)
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: