Siirry sisältöön

MIELI ry:n lausunto: Perusopetuksen oppimisen tuen kokonaisuudistus

Oppimisen ja koulunkäynnin kokonaisuudistus perusopetuksessa on tarpeellinen. Oikea-aikainen ja oikein kohdennettu tuki vahvistaa oppilaan mielenterveyttä.

MIELI ry näkee oppimisen ja koulunkäynnin tuen kokonaisuudistuksen tarpeellisena.  Uudistus yhdenmukaistaa oppimisen tuen järjestämistä ja kaventaa alueellisia eroja. Kansallisissa tutkimuksissa on tunnistettu oppilaiden tuen tarpeen kasvua sekä opetushenkilöstön lisääntynyttä kuormittuneisuutta.

Oikea-aikainen ja oikein kohdennettu oppimisen ja koulunkäynnin tuki vahvistaa oppilaan mielen hyvinvointia ja ehkäisee ongelmien kasautumista. MIELI ry näkee, että kokonaisuudessa tulisi huomioida tutkimusten mukaan vaikuttaviksi tunnistetut ennaltaehkäisevät toimenpiteet myös yhteisö- ja ryhmätasolla, kun halutaan edistää oppilaiden oppimista, työrauhaa, hyvinvointia ja mielenterveyttä.

MIELI ry kannattaa esityksessä mainittua ryhmäkokojen säätelyä ja yhteisopettajuuden vahvistamista kouluissa. Keskeistä on lisätä koulun sisäistä opetuksen ja opiskeluhuollon palveluiden ammattilaisten välistä yhteistyötä ja hyödyntää esimerkiksi erityisopettajan tarjoamaa konsultaatiota. Eri ammattilaisten ja alojen välinen yhteistyö sekä kotien osallisuus on tärkeää oppilaan oikea-aikaisen ja oikein kohdennetun tuen kannalta. Yhteistyön toteutumiseen kaivataan kuitenkin vielä suunnitelmallisuutta ja yhdenmukaisuutta.

Esityksessä tulisi näkyä selkeämmin opetuksen ja koulunkäynnin tuen rakentuminen joustavasti. Keskeistä on rakentaa vahva oppimisen tuen pohja osaksi koko koulun toimintakulttuuria niin, että oppimisen tuen ja yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteita ja toimenpiteitä tarkastellaan myös kokonaisuutena. Uudistuksen käyttöönotossa on keskeistä huolehtia riittävästä opetus- ja ohjaushenkilöstön määrästä, osaamisesta ja täydennyskoulutuksen mahdollisuudesta.

Sivua muokattu 18.7.2024

Ota yhteyttä

Anniina Pesonen

Erityisasiantuntija, Lasten ja nuorten mielenterveys
+358 45 638 7122
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Johanna Kujala

Yhteiskuntasuhdepäällikkö
+358 40 574 1922
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: