Siirry sisältöön

MIELI ry:n lausunto: rasismin torjumisen toimenpideohjelma ei tunnista mielenterveysvaikutuksia

Valtioneuvoston rasismin torjumisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen toimenpideohjelmassa tulee vahvistaa rasismin ja syrjinnän mielenterveysvaikutuksia ja niihin liittyviä toimenpiteitä.

Valtioneuvoston kanslian toimenpideohjelma yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaiselle yhteiskunnalle perustuu tiedonannolle, jonka pääministeri Orpon hallitus antoi eduskunnalle 31.8.8.2023.

Lausuttavana oleva toimenpideohjelma ei tunnista rasismin ja syrjinnän mielenterveysvaikutuksia. Pelko häirinnästä, syrjinnästä tai väkivallan uhka sekä rasismi ovat Suomessa arkipäivää monelle ulkomaalaistaustaiselle sekä ensimmäisen sukupolven suomalaiselle. Rasismi ja syrjintä heikentävät mielenterveyttä ja lisäävät mielenterveysongelmien riskiä. Ehdotamme, että ohjelmaan lisätään rasismia tai syrjintää kohdanneiden psykososiaalinen tuki uhrien mielenterveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Toimenpideohjelma on hyvin ylätasoinen, joten huomiota tulisi kiinnittää tavoitteiden toteutukseen ja vaikutusten seuraamiseen. Toimenpideohjelmassa tulisi kiinnittää huomiota rakenteisiin ja siihen, että rakenteellinen rasismi ja syrjintä ovat omiaan sulkemaan ihmisiä pois yhteiskunnasta. Ehdotamme, että toimenpideohjelmassa vahvistetaan moniperustaisen syrjinnän tunnistamista ja sen toimenpiteitä.

Vihapuhe on yksi keskeinen ongelma yhteiskunnassa. Ehdotamme, että vihapuheen torjunta huomioidaan vahvemmin. Ohjelmaan tulee lisätä keinoja, joilla voidaan edistää laajemmin yhteiskunnassa avointa ja rakentavaa keskustelua sekä syrjimättömyyttä. Myös polarisaation ja vastakkainasettelun ehkäisy kuuluu olennaisena osana tähän työhön.

Syrjimättömyys ja yhdenvertainen kohtelu on ihmisoikeuksia, joita tulee noudattaa. Rasismia tulee ehkäistä, vähentää ja puuttua yhteiskunnan kaikilla tasoilla ja hallinnon sektoreilla. Rasismi ja syrjintä ei koske ainoastaan sitä kokeneita vaan yhteiskunnallinen ilmapiiri, jossa ruokitaan toiseuttamista ja hyväksytään syrjintää vaikuttaa kaikkien sen jäsenten hyvinvointiin.

Sivua muokattu 13.6.2024

Ota yhteyttä

Johanna Kujala

Yhteiskuntasuhdepäällikkö
+358 40 574 1922
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: