Siirry sisältöön

MIELI ry:n lausunto sote- ja maakuntauudistuksen esitysluonnoksesta

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.

MIELI Suomen Mielenterveys ry on kansalais- ja asiantuntijajärjestö jonka perustehtävänä mielenterveyden edistäminen ja mielenterveysongelmien ehkäisy. MIELI ry on paikallisten mielenterveysseurojen liitto.

Sote-uudistuksen toteutuksessa on tärkeää ottaa huomioon sosiaali- ja terveysjärjestöjen toteuttamat järjestölähtöiset apu- ja toimintamuodot, jotka tarjoavat tutkitusti osallisuutta ja vahvistavat työ- ja toimintakykyä, sekä järjestöjen asiantuntijarooli sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

MieliSote-maakuntia ja kuntia tulee velvoittaa tunnistamaan ja turvaamaan järjestölähtöiset apu- ja toimintamuodot alueellaan. Järjestölähtöisen palvelutuotannon säilyminen tulee taata tekemällä tarvittavat muutokset myös hankintalakiin. MIELI Suomen Mielenterveys ry painottaa, että sote-uudistuksen toteutuksessa ohjelman painopiste tulee olla perusterveydenhuollon valmiudessa ehkäistä ja tehokkaasti hoitaa suurinta kansanterveyshaastettamme, mielenterveyden ongelmia.

”MIELI ry kannattaa esitystä sote-uudistuksesta: vahvat sote-maakunnat voivat vahvistaa mielenterveyspalveluja. Järjestöjä tulee osallistaa sote-maakuntien työhön, yhtenäisten palvelukokonaisuuksien luomiseksi”, sanoo MIELI ry:n Kristian Wahlbeck.

Sivua muokattu 1.7.2021


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: