Siirry sisältöön
Kaksi naista fläppitaulun edessä

MIELI ry:n aiemmin järjestämä Yrittäjäkilta-toiminta on koostunut Yrittäjän hyvinvointikoulutuksesta ja Kilta-vertaistukiryhmistä. Lähtökohtana on ollut osallistujien hyvinvoinnin vahvistaminen oppimalla hyvinvoinnin taitoja ja verkostoitumalla samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Samalla osallistujille on kertynyt välineitä myös yritystoiminnan, hyvän työskentelyilmapiirin ja tuottavuustekijöiden vahvistamiselle.

Yrittäjän hyvinvointikoulutus on ollut 14 tunnin kokonaisuus, ja siitä on saanut todistuksen. Koulutuksessa on opittu muun muassa:
• mielenterveydestä voimavarana, jota voi treenata ja kehittää kuten fyysistä kuntoa,
• selviytymiskeinoista elämän kriiseissä ja vaikeuksissa,
• hyvinvoinnin työkaluja omasta, läheisten ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimiseen,
• paremman jaksamisen ja läsnäolon askelmerkkejä,
• sujuvamman ajattelun ja työnteon keinoja.
Kiltaryhmät tarjosivat mahdollisuuden vertaistuelle ja verkostoitumiselle toisten yrittäjien kanssa. Ryhmissä saattoi jakaa luottamuksellisesti yrittäjän arjen kokemuksia, huolia ja oivalluksia.

Yrittäjän hyvinvointikoulutuksessa ja Kiltaryhmissä yrittäjien välinen vuorovaikutus on ollut kohtaamista, vastavuoroisen ymmärryksen ja kokemusten vaihtoa parhaimmillaan.