Siirry sisältöön

Hankkeessa kehitetään henkistä työkykyä vahvistavaa työterveysyhteistyötä ongelmien ehkäisyn ja mielenterveyden edistämisen näkökulmasta 2021–22. Kehitettävä työterveysyhteistyön malli auttaa:

  • arvioimaan työkyvyn tuen tarvetta sekä työympäristön riskejä ja voimavaroja,
  • asettamaan kehittämistavoitteita ja määrittämään palvelutarpeita,
  • valitsemaan eri tilanteissa tarvittavia, työkykyä tukevia ja työympäristöön vaikuttavia toimenpiteitä,
  • sopimaan eri toimijoiden vastuista ja toimenpiteiden ja kokonaisprosessin koordinoinnista,
  • toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä,
  • huolehtimaan toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannasta ja arvioinnista.

Kehittämiseen osallistuu 25 työpaikasta ja työterveyshuollosta koostuvaa pilottiparia, jotka ovat eri toimialoilta ja eri puolilta Suomea.

Hankkeessa MIELI ry panostaa erityisesti mielenterveysosaamisen lisäämiseen työpaikoilla ja työterveysyhteistyössä sekä mielenterveyttä vahvistavaan ja ennakoivaan toimintaan.

Osa Työelämän mielenterveysohjelmaa


Kehittämishanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämää Työelämän mielenterveysohjelmaa, ja sitä toteutetaan Työterveyslaitoksen kanssa.

Ohjelman tavoitteena on

  • vahvistaa mielenterveyttä työssä,
  • ennaltaehkäistä mielen hyvinvointiin liittyviä ongelmia sekä
  • vahvistaa yksilöllisen tuen rinnalla työyhteisönäkökulmaa.

Lisätietoa hankkeesta Työterveyslaitoksen sivuilla